Nieuws - Tegenlicht Meet Up – De onderwijzer aan de macht’


Als een razende transformeert de omgeving om ons heen. Tijden en mensen veranderen. Moet ons onderwijs-systeem hierin meegaan en zich aanpassen aan de dagelijkse realiteit waar wij nu in leven? En wat moet er dan veranderen? In de ‘Tegenlicht Meet Up’ van 19 januari stond de verandering van onderwijs centraal in ‘’De Onderwijzer aan de macht’’.

Een mooie mix van leerlingen, leraren en ouders

Bij binnenkomst viel het mij meteen op: het is een drukte van belang. Mensen zitten op de verschillende oranje banken en tafels en zijn al druk met elkaar in gesprek over wie wat voor werk doet en wat er van de avond kan worden verwacht. Terwijl het buiten koud en kil is, is de sfeer binnen juist warm en gezellig.

Vervolgens neemt Jan Plooij van Missing Link Projects het woord, hij praat de avond aan elkaar en heet ons welkom tijdens zijn praatje over wat de bedoeling is van deze Tegenlicht Meet Up. Niet alleen zijn er veel mensen op deze bijeenkomst afgekomen, maar ook is het een mooie mix van de mensen uit de doelgroep. Leerlingen, leraren, ouders en andere belangstellenden zitten allemaal klaar. Vanaf dat moment komen er verschillende mensen aan het woord die hun visie geven over wat er zou moeten veranderen in het onderwijs.

Aansluiting blijven houden met de aanstormende generatie

Als eerste is het de beurt aan Rob van den Nouweland, Oud-rector van een middelbare school in Breda, eigenlijk met pensioen maar nu toch ook weer even niet, aangezien hij momenteel interim rector is van weer een middelbare school.

Hij haakt kort in op de uitzending van Tegenlicht door een aantal fragmenten te laten zien die volgens hem kenmerkend zijn voor verandering en hij geeft aan dat leerlingen van nu anders zijn dan 20 jaar geleden. Aansluiting blijven houden met de aanstormende generatie is een must. Onder andere de motivatie van leerlingen is een issue.

Rob geeft de volgende tip: Let op de  drieslag: heb vertrouwen in leerlingen, wees een inspiratie bron, en zorg dat je je leerling kent en groot ziet worden, en doe onderzoek in kleine schaal naar dingen die je leuk vindt. Dit zorgt voor een bredere ontwikkeling en kan een boost geven aan het onderwijs.

Het publiek doet goed mee en al snel vliegen de tips van de ene kant van de Kennismakerij naar de andere kant: “Vertel leerlingen nooit wat ze moeten doen maar laat het ze zelf doen”, en “Laat je leerling je bij je voornaam noemen, dit verandert per direct de sfeer tussen leraar en leerling.”

 Onderwijs op persoonlijke basis

Vervolgens staan Dide en Willemijn op, 15 en 16 jaar, en beiden leerlingen op het voortgezet onderwijs. Wat speciaal is aan deze twee meiden is dat zij van het ene op het andere moment, notabene op vakantie, samen tot de conclusie kwamen dat in hun optiek de huidige vorm van lesgeven niet meer volstaat. Dit resulteerde in hun gezamenlijke blog Verander die Hel.

Zij pleiten, onder andere door middel van een zelfgemaakt filmpje, voor onderwijs op persoonlijke basis met vakken zoals presenteren, samenwerken en het starten van je eigen bedrijf. Om leerlingen beter op hun toekomst voor te kunnen bereiden. Niet alleen maar stampen, maar ook doen.

 Vakoverstijgend werken

Maar hoe staat ons Ministerie tegenover de ideeën om ons onderwijs te gaan veranderen? Om hier antwoord op te krijgen is het platform Onderwijs2032 opgericht. Jan Verweij spreekt met ons vanavond over dit onderzoek en wat hun (voorlopige) conclusies zijn.

Wat Jan heel erg duidelijk aangeeft is dat de basiskennis moet blijven, deze hebben we nu eenmaal allemaal nodig. Daarnaast moet er worden verbreed en worden verdiept. Hoewel het lijkt alsof deze twee benamingen elkaar tegenspreken, geeft hij aan van dat dit niet het geval is. Verbreden in de vorm van vakoverstijgend werken. Betrek meerdere vakken in een opdracht. Werk niet alleen vanuit een tekstboek maar ook met internet, filmpjes maken en andere mogelijkheden. Het verdiepen ligt volgens hem in de vakken waar je goed in bent, op een hoger niveau kunnen doen dan de vakken waar je minder goed in bent.

Twee krachtige oneliners waren toch wel: “Je leert alleen wat meetbaar is en niet wat merkbaar is” en ‘’Niet alleen meetbare maar ook merkbare niveaus en momenten toetsen”. Tijdens de sessie met Jan onderstaan er veel vragen vanuit het publiek en soms wordt het rumoerig. Je merkt dat mensen willen aanhaken, een discussie willen beginnen of hun mening in de groep willen gooien.

De wethouder ziet het als ‘liefdevolle verwaarlozing’

Als laatste is de wethouder van Onderwijs aan het woord, Marcelle Hendrickx, en zij schetst haar kijk op onderwijs zijnde een conservatieve wereld. De energie komt voort uit de leerlingen en leerkrachten en daar moeten we naar terug. Zie het als liefdevolle verwaarlozing. “Onderwijs moet op eigen kracht, zelf onderzoeken wat zich laat kenmerken”. Te weinig jongeren worden aan het woord gelaten over hoe het onderwijs moet worden ingericht. Scholen met een leerlingenraad veranderen hier helaas niet veel aan, omdat deze niet op de juiste manier worden ingericht. Marcelle, die de mensen in de zaal vooral uitnodigt initiatief te tonen over wat ze veranderd willen hebben en hoe dit aangepakt moet worden, geeft ook nog advies mee om vervolgens bij haar aan te kloppen. Hoewel zij geen expert is op het gebied van onderwijs, heeft zij wel genoeg contacten en kan zij wellicht deuren openen binnen de branche om het een en ander misschien mogelijk te maken. Ook kaart ze aan dat ze het idee van Onderwijs2032 spannend vindt, maar niet weet of het daadwerkelijk gaat werken, aangezien wij in de samenleving vaak alleen maar praten en niks doen.

Op hetzelfde moment wordt er door de Bibliotheek kaartjes uitgedeeld waarop mensen kunnen noteren wat ze veranderd willen hebben of aan welke specifieke onderwerpen meer aandacht moet worden gegeven.

Krijgt het een vervolg?

Het blijkt dat men nog lang niet uitgesproken is over dit onderwerp en staat te trappelen voor verdere discussie. Wie weet gaat men hier nog eens op een later moment over door. Uit sommige reacties blijkt toch dat er mensen zijn die het verhaal van Jan nog niet helemaal voor zich zien. “Weer een nieuw systeem”. “Er is niks vernieuwends”. “Dit is hetzelfde in een nieuw jasje, wat is er anders?” Er is meer tijd nodig om over te praten maar helaas is het al na de geplande eindtijd en zit dit er nu, op deze manier even niet in. Tijdens de borrel is er in ieder geval genoeg de mogelijkheid elkaar te spreken en even door te gaan. Praten over wat er anders moet. Praten over visie en welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Deze avond was in ieder geval een mooi begin en het zou mij niets verbazen als er vanavond wat zaadjes zijn gepland die voor verandering kunnen gaan zorgen binnen het onderwijs en wie weet zit de wethouder straks wel met een aantal deelnemers en de Bibliotheek Nieuwe Stijl als facilitator om de tafel en begint het onderwijs in de regio op deze manier aan hun lange weg naar verandering!

Veel gebruikte termen tijdens de Meet up:

Individueel                                                           Niveau gericht
                                                             Persoonlijk
                           MAATSCHAPPIJ
         Aanpassen                                                                  Generatie
Merkbaar                                        Brede ontwikkeling

 

Mensen aan het woord

Naam: Ellen van de Wiel, 53 jaar
Werk: Office ondersteunend en ervaring in werken met basis zowel voortgezet onderwijs.
Verander: Andere einddoelen stellen. Basiskennis is nodig en daarna meer creatief en flexibel.
Quote:”Klop eerst als persoon, voordat je kan leren en groeien.”

Naam: Jorus Rompa, 23 jaar
Werk: Afgestudeerd pedagoog.
Verander: Terug naar de ambacht. Met volle overtuiging waar je voor staat, het totale leven in de klas en de liefde voor de wereld overdragen.
Quote: “Niemand is gelijk maar we zijn allemaal gelijkwaardig.”

Naam: Tim Bertens, 23 jaar
Werk: Ambassadeur One World Citizens.
Verander: Ondernemerschap bij jongeren meer stimuleren en hier de handvaten voor bieden. Meer zelf ontplooien en kennis delen.
Quote: “Als je onderwijs wilt vernieuwen, kan dit alleen met jongeren.”

Naam: Jean-Pierre de Bont, 49 jaar
Werk: Leraar Natuurkunde, Mill-Hill College.
Verander: We moeten af van een toets cultuur en meer naar een feedback cultuur. Er moet vertrouwen zijn in mijn vak als docent.
Quote:‘’ Het huidige systeem houd zichzelf in stand omdat we niet beter weten.’’

Tekst en foto’s: Hester Blankenstein (meer info op www.hesterblankenstein.nl)

Meer lezen over de Tegenlicht Meet up? Lees dan dit artikel op de site van de Bibliotheek Midden-Brabant

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)