Nieuws - Op weg naar leesbevordering!


In Tilburg en omgeving zijn naar schatting 21.000 tot 23.000 mensen laaggeletterd. Dit betekent dat ze zoveel moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen dat ze onvoldoende kunnen functioneren in de samenleving.  Dit jaar worden er daarom vijf Taalhuizen geopend in Tilburg; laagdrempelige locaties in de wijk waar mensen informatie kunnen verkrijgen over taalactiviteiten.

Laaggeletterdheid (h)erkennen

Taalvaardigheid is de basis voor participatie in de samenleving. Moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor onvoldoende kunnen participeren is nog altijd een groot taboe. Mensen schamen zich voor hun laaggeletterdheid of (h)erkennen soms het probleem niet. Ook voor de omgeving is niet altijd duidelijk dat het ontbreken van taalvaardigheden de kern van andere problemen kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, werkloosheid of gezondheidsproblemen. Er zijn een aantal signalen die kunnen duiden op laaggeletterdheid. Opvallend is bijvoorbeeld het moeilijk kunnen formuleren van vragen, afspraken niet noteren in de agenda, een uitgereikte folder niet bekijken, formulieren niet invullen of niet of te laat verschijnen op afspraken. Heb je het vermoeden dat iemand laaggeletterd is? Check dit eerst bij de persoon in kwestie en maak het probleem bespreekbaar. Belangrijk is om het probleem te normaliseren en daarmee iets van de schaamte weg te halen. (Bron: Stichting Lezen en Schrijven)

Van laaggeletterde naar taalambassadeur

Dat taal een belangrijk middel is om deel te kunnen nemen aan de samenleving weet ook Geran Rooijakkers. Rooijakkers is een van de twaalf taalambassadeurs van de Stichting ABC, een stichting die de belangen van laaggeletterden wil behartigen. Rooijakkers komt uit een taalarm gezin en is laaggeletterd. Jarenlang leefde ze in een isolement. “Ik bracht mijn zoon naar school en dronk koffie bij een vriendin. Dat was het zo’n beetje wel”, vertelt ze. Dat Geran nauwelijks kon lezen en schrijven beperkte haar in veel dingen. Formulieren kon ik niet invullen, bijsluiters van medicijnen kon ik niet lezen, een treinkaartje kopen bij een automaat was heel lastig en als ik in een vreemde stad was, verdwaalde ik omdat ik de straatnaamborden niet kon lezen. Pas toen ik als leesmoeder op de school van mijn zoon de kinderen uit groep 5 niet meer kon helpen met lezen, stortte ik in en werd ik me bewust van mijn probleem. Op mijn 38-e ben ik opnieuw naar school gegaan om bij het ROC te leren lezen en schrijven en het heeft mijn wereld enorm vergroot!”

Wat doet de Bibliotheek?

Om laaggeletterdheid en (digi)taalachterstanden te voorkomen en te bestrijden zet Bibliotheek Midden-Brabant in op leesbevordering en het vergroten van informatievaardigheden. Hierdoor worden mensen zelfredzamer en zijn zij beter in staat te participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De bibliotheek doet dit in samenwerking met educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke instellingen. De Bibliotheek is één van de partners in het Taalnetwerk Tilburg, dat laaggeletterdheid onder Tilburgers wil aanpakken en creeërt een laagdrempelige, inspirerende, leesrijke en digitale omgeving op een lokale plek. Daarnaast heeft de Bibliotheek een faciliterende rol: alle bibliotheekvestigingen bieden werkplekken, cursusruimtes en oefencomputers met educatieve websites. Voor mensen die moeite hebben met lezen heeft de bibliotheek een collectie lees- en informatieve boeken in eenvoudige taal. Voor ‘digibeten’ organiseert de bibliotheek workshops en inloopspreekuren m.b.t. digitale vaardigheden. Tot slot biedt de bibliotheek expertise op het gebied van lezen, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Met alle inspanningen hoopt het Tilburgse Taalnetwerk het aantal deelnemers aan cursussen basisvaardigheden (taal, digitale vaardigheden en rekenen) in 2018 met 30 procent te verhogen. De opening van het eerste Taalhuis in wijkcentrum ’t Sant op 20 januari a.s is een belangrijke stap op weg naar leesbevordering.

Tekst: Ilse Spijkerman

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)