Nieuws - Ontdek de Spoorzone


In het hart van Tilburg ligt de Spoorzone, tot voor kort een besloten stuk stad. Hier werkten ruim 140 jaar hele generaties Tilburgers aan locomotieven en treinstellen. Nu ontwikkelt het gebied zich tot een afwisselend stedelijk landschap met industrieel erfgoed, nieuwe woningen, een groot stadspark, een opgeknapt station en twee extra passages naar de direct aangrenzende binnenstad. De centrale bibliotheek van Tilburg verhuist zeer waarschijnlijk in 2018 naar deze plek.

In 2015 was dit gebied het decor voor ‘Ontdek de Spoorzone’ (ODS013), een project van de Bibliotheek Midden-Brabant in nauwe samenwerking met vele lokale partners én gebruikers*. Bedoeling was om ervaring op te doen met het ontsluiten, uitdragen én ontdekken van kennis en verhalen over een afgebakend thema. De oogst staat op een website, op touchscreens in de stad en er is een digitale wandelroute. Via een afwisselende programmering op diverse podia lukte het om verschillende groepen Tilburgers in contact te brengen met aspecten van het verleden, het heden én de toekomst van dit stadsdeel. En hen te verlokken zélf kennis en verhalen toe te voegen aan deze spoorzonecollectie.
Collectie, podium, werkplaats; twee voorbeelden van symbiose
Een groep oud-NS-medewerkers startte in 2014 een digitale ontmoetingsplek op Facebook. Al snel stond de pagina vol oude foto’s, filmpjes en verhalen over ‘den Atteljee’. Zij zochten echter een manier om deze waardevolle erfenis beter over het voetlicht te krijgen en te behouden voor het nageslacht. ODS013 kwam hen op het spoor en hielp hen hierbij. De mannen assisteerden op hun beurt tijdens open dagen, gingen op tournee met de touchscreens en richtten een eigen expositie in. Ook hielpen zij bij het aanvullen van de collectie met hun beeldmateriaal en verhalen. Twaalf schoolklassen – met diverse kleinkinderen van oud-medewerkers – gingen onder leiding van het Digilab vol trots aan de slag met het bewerken van deze foto’s tot een eigen digitaal prentenboek. Samen met de Bibliotheek Midden-Brabant, Cubiss en Erfgoed Brabant werken de mannen inmiddels aan de ontwikkeling van een toolkit om ook andere leken (organisaties) in staat te stellen waardevol materiaal te digitaliseren en op te nemen in een openbare datacloud.

ODS013 organiseerde samen met de Tilburgse stichting Poëzie Polygonaal een avond rondom Antony Kok, een beroemde ‘spoorzoon’. Kok was spoorwegbeambte, maar verwierf vooral bekendheid als klankdichter en (mede-)grondlegger van De Stijl. Jonge Tilburgse dichters kregen een podium om hun variant op deze dichtvorm ten gehore te brengen. Als laatste programmaonderdeel werd door een betrokken burger een manifest gelanceerd met de oproep het gedachtengoed van De Stijl serieuzer toe te passen bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Dit manifest kreeg aandacht in de regionale krant en op de Kenniscloud. Later leidde dit tot een bijeenkomst in de Kennismakerij over hoe het Nieuwe Stadmaken (een landelijke beweging) voet aan de grond zou kunnen krijgen in Tilburg. Verder willen de twee lokale boekhandels graag een vervolgactiviteit organiseren rondom Antony Kok.

* Gemeente Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, Brabants Dagblad, CAST, Fontys Hogescholen, Tilburg University, oud-NS-medewerkers en bewoners van omliggende wijken. Het project is mogelijk gemaakt door stichting PICA.

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)