Nieuws - Lezen wordt leuk… in het Taallab!


Hoe kun je technische leesvaardigheid verbinden met (meer) leesplezier voor de kinderen? Naar deze vraag deden zes pabostudenten de afgelopen twee maanden onderzoek binnen het project Taallab. Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen de Bibliotheek Midden-Brabant en de  Fontys Hogeschool Kind en Educatie (pabo).

Onderzoeksproject Taallab

Veel kinderen beschouwen leren lezen als ‘iets dat moet van school’ en zien het belang van goed kunnen lezen voor latere leeftijd nog niet in. Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelden de deelnemende pabostudenten twee vernieuwende concepten voor het leesonderwijs van de toekomst. Ze werkten daarbij samen met leerlingen uit het primair onderwijs, leerkrachten en andere taal- en leesprofessionals. Er is bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan het Taalhuis in de Bibliotheek ’t Sant, om te kijken hoe zij laaggeletterde volwassenen ‘verleiden’ om te lezen op een manier die voor hen ook heel plezierig is. In Bibliotheek Tilburg Centrum kregen de pabostudenten een boekproeverij, met boeken die geschikt zijn voor kinderen die lezen lastig vinden, maar daardoor niet minder aantrekkelijk zijn. Eén van de studenten zei daarop dat zij door het Taallab geleerd heeft dat er zeker een link is tussen leesplezier en leesonderwijs.

 

Ontwikkelde onderwijsconcepten

Op 23 november was de slotbijeenkomst van het Taallab-project. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden studenten de onderwijsconcepten die ze ontwikkeld hebben en ontvingen zij feedback op hun ideeën.

 De Muziekfabriek

Het eerste concept dat gepresenteerd werd heet ‘De Muziekfabriek’ en dient ter verrijking van het huidige lesaanbod. De kinderen gaan in de les aan de slag met woorden die ze verwerken in poëzie, rap en verhalen met muziek eronder. Het product dat hier uit voortvloeit, presenteren ze in de klas en kan ook gepubliceerd worden op Facebook of in een blog. Deze presentatiemogelijkheden maken het voor de kinderen een leuke manier om met taal bezig te zijn. Leerkrachten kunnen ‘De Muziekfabriek’ zo breed trekken als zij zelf willen. Uitgangspunten blijven wel het samenwerken, het ontwikkelen van sociaal culturele vaardigheden en het uiten van creativiteit.

Ontdek je omgeving

De constatering dat er binnen het huidige onderwijs weinig wordt uitgepakt en lessen vrijwel altijd plaatsvinden in het lokaal, leidde tot het tweede concept: ‘Ontdek je omgeving’. Kinderen gaan op ontdekking in de wijk en nemen foto’s van elementen met tekst, zoals reclameborden, busjes van bedrijven, straatnaambordjes of posters. Terug in de les zoeken de kinderen achtergrondinformatie over deze plekken. Leerlingen presenteren hun bevindingen. De voordrachtvorm is vrij: dit kan een vlog zijn, een gedicht, of in de wijkkrant.
Opvallend is dat beide concepten die de studenten presenteren een brug slaan tussen technisch lezen en (het stimuleren van) leesplezier: het uitgangspunt is om technisch lezen minder centraal te stellen en opdrachten te bedenken die allereerst aansluiten bij de interesses van de kinderen, niet het leesniveau.

De aanwezige leesprofessionals adviseerden de studenten hun plannen concreter uit te werken, zodat leerkrachten er direct mee aan de slag kunnen. Dit, en een manier bedenken om De Muziekfabriek en Ontdek je omgeving te integreren in de huidige taalmethodes, zijn mooie insteken voor het vervolg van het Taallab.

Meer weten over dit onderzoeksproject?

Neem dan contact op met Coosje van der Pol, programmamaker Lezen en Literatuur bij de Bibliotheek Midden-Brabant

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)