Nieuws - LandArt Diessen: hoe eigentijdse kunst verbindt


Dit jaar organiseerde Lia Stravens voor de achtste keer LandArt Diessen; de perfecte plek om in de natuur te wandelen en eigentijdse kunst te bekijken. Dit jaar was het overkoepelende thema ‘Met de kleuren van Van Gogh’. Tijdens een wandeling van 4 kilometer kom je de meest uiteenlopende werken van zeker 19 kunstenaars tegen, maar tijdens LandArt Diessen viel vooral veel te zien en te genieten.

Voor ik aan de kunstwandeling in het natuurgebied begin, spreek ik met Lia Stravens die aan de wieg staat van dit publieksevenement. Enthousiast vertelt ze dat het ook dit jaar weer gelukt is om deze landschapskunsttentoonstelling tot stand te brengen. Het is alweer de achtste editie. Ze is vooral blij met de geslaagde samenwerking tussen de kunstenaars en de bio-based industrie en de inbreng van het green screen door het Digilab van de Bibliotheek Midden-Brabant, gekoppeld aan een activiteit voor kinderen die deze kunstmanifestatie wortelt in onze hedendaagse 2.0 samenleving.

Terwijl we elkaar spreken vindt in het paviljoen op het terrein van LandArt Diessen een symposium plaats over de bio-based industrie. De deelnemende kunstenaars hebben in het vervaardigen van hun werk bio-based materiaal gebruikt, speciaal bewerkte, afbreekbare en duurzame producten. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van hout en glas. Dit zijn materialen die al eeuwenlang toegepast worden. De bio-based industrie ontwikkelt nieuwe technologieën om dergelijk materiaal te hergebruiken waardoor het grondstof- en energieverbruik kan worden teruggedrongen. Geïnteresseerde bedrijven en aanwezige kunstenaars bespraken hoe hindernissen voor de bio-based economy in de interne markt kunnen worden weggenomen om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te creëren.

Naast de koppeling met de actuele technologische samenleving waarin duurzaamheid van belang is, legt LandArt ook een verbinding met ons cultureel erfgoed. De tentoonstelling staat in het teken van de kleuren van Vincent van Gogh, die 125 jaar geleden stierf. Uiteenlopende culturele instellingen in Brabant en daarbuiten eren de kunstenaar met speciale tentoonstellingen en evenementen. Als Van Gogh nog zou leven, had hij zich zeker thuis gevoeld in het landelijke gebied rondom het riviertje de Reusel en het Turkaabos. Uit meerdere brieven die hij schreef aan zijn broer Theo, blijkt hoe graag hij wandelde door het Brabantse landschap. Ook bezoekers aan LandArt Diessen kunnen vrij rondstruinen. Wanneer je het paviljoen bij de ingang aan de Molenstraat achter je hebt gelaten, wisselen water, onverharde paden, dichte bosgedeelten en uitgestrekte weilanden elkaar af. Het eerste kunstwerk dat in de verte opdoemt, neemt je mee in een wereld van avontuur, als een verrassende caleidoscoop van afwisselende, levendige kleuren, vormen en reflecties die de diverse kunstinstallaties in het natuurlandschap teweeg brengen.

De uitwerking van het thema ‘Met de kleuren van Van Gogh’ is op meerdere vlakken geslaagd. In de eerste plaats hebben de deelnemende kunstenaars de geest en zielservaringen van Vincent van Gogh naar dit heden weten te halen. Deze inmiddels gevierde Brabander vereeuwigde het Brabantse boerenleven in zijn Aardappeleters. Nu wordt Van Gogh zelf postuum letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Dat is zichtbaar in het kunstwerk De Zon van Theo van Keulen. Het in beschilderd hout vervaardigde kunstobject staat aan de rand van een weiland, met op de achtergrond een dichtgegroeid maïsveld. Uitwaaierende gele ‘zonnearmen’ transformeren via de kleur oranje naar een overwegend rode centrale cirkel in het midden die alle stralen in dit hartgedeelte bijeenhoudt en koestert. Van Keulens Zon verbindt aarde, maïstoppen en de daarboven uitwaaierende wolken die door heldere blauwe hemel voortzwepen.

Jelle Persoon brengt een deel van Van Goghs ziel terug in het hedendaagse Brabantse landschap met zijn kunstwerk De Zaaier. Wanneer ik van een grote afstand langs de rivier kom aanlopen, ontwaar ik in de verte enkele reflecties die verwonderen omdat ze eigenlijk niet mogelijk zijn, zo’n twee meter uitstralende boven het wateroppervlak. Op dat moment weet ik nog niet dat ik de eerste glimp van een kunstobject ontwaar. Ik word nieuwsgierig en vervolg het pad. Onderweg passeer ik een drukdoende familie witte eenden, dobberend in het water, schnabbelend aan waterplanten en ander lekkers. Dichterbij gekomen, word ik verrast door de metalen silhouet van een menselijke figuur, staande aan de rand van het riviertje, in het water, volkomen transparant, maar alomtegenwoordig aanwezig. De kunstenaar vertelt op het informatiebordje dat hij voor de zaaier gekozen heeft als een metafoor voor de fascinatie van Van Gogh voor hardwerkende ambachtsmensen. Ik citeer: ‘Gesymboliseerd als een simpele pennenstreek in de lucht en geplaatst in het water van de beek. Hij is los gekomen van zijn akker en stapt alsmaar zaaiend de wereld in. Hij is dan elk van ons’.

Naast de wandelroute langs de kunstwerken vierde LandArt Diessen dit Vincent van Gogh jaar met een speciale kindermiddag op woensdag 16 september, tot stand gekomen door een samenwerking tussen de organisatie van LandArt, kunstenares Meg Mercx en het Digilab, een innovatief, mediawijs ‘laboratorium’ van de Bibliotheek Midden-Brabant. De thuisbasis van het Digilab is gevestigd op de eerste verdieping van de Bibliotheek Tilburg Centrum. Maar dit laboratorium, waarin geëxperimenteerd kan worden met de modernste hard- en software om bijvoorbeeld eigen games en 3D prints te maken, is ook mobiel. In het paviljoen van LandArt Diessen is het Digilab aanwezig met een green screen, een techniek waarmee bezoekers zich digitaal in elke denkbare situatie kunnen plaatsen. Ze kunnen zomaar de wereld van Van Gogh binnenstappen en het landschap waarin hij rondliep ervaren. Ze mogen daarin de voorwerpen die hij schilderde als het ware aanraken. Daarnaast werd de jeugd uitgenodigd om deel te nemen aan de masterclass ‘De Meestervervalsing 2.0’. Kunstenares Mercx begeleidt de totstandkoming van een geheel nieuwe, eigentijdse Van Gogh interpretatie van maar liefst 6 x 5 meter, opgebouwd uit bio-based materiaal. Deze activiteit is tevens een poging om het Guinness Book of Records te behalen onder vermelding van het grootste schilderij tot op heden.

Een waaier van verbindingen maakte deze achtste editie van LandArt Diessen bijzonder aantrekkelijk. De kunstwerken daagden ons uit tot een ontdekkende manier van  kijken naar hun gelijktijdige kracht en kwetsbaarheid in de geborgenheid van het Diessens natuurschoon. Daarnaast waarmerken de deelnemende kunstenaars het belang van onze landelijke omgeving en de manier waarop we duurzamer kunnen omgaan met dat wat de aarde ons geeft. Daarin verankeren ze de geest en ziel van Vincent van Gogh, de kunstenaar die het Brabantse gewest en haar bewoners in zijn vroegere doeken heeft vereeuwigd. De tentoongestelde kunstwerken nodigen uit tot bezinning, plezier en concentratie door te ‘zién’. LandArt Diessen was een complete beleving waarin kunst en natuur centraal staan en waar je aandachtig kon kijken, genieten en wandelen.

Cora Westerink, Tilburg, 5 september 2015.

LandArt Diessen: http://www.landartdiessen.nl

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)