Nieuws - Laaggeletterdheid de wereld uit, te starten in Tilburg


Woensdag 9 september, midden in de landelijke Week van de Alfabetisering, is het Taalnetwerk Tilburg officieel van start gegaan. Gezamenlijk doel van de partners (de Bibliotheek Midden-Brabant, ContourdeTwern, MST en School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg): de komende jaren nog meer en betere hulp voor Tilburgse laaggeletterden.

In wijkcentrum ‘t Sant organiseerde het Taalnetwerk een werkconferentie over de nieuwe aanpak van laaggeletterdheid in Tilburg. 50 deelnemers uit meer dan 20 Tilburgse organisaties die zich bezig houden met laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale vaardigheid waren aanwezig.

Op dit moment bereiken de partners van het Taalnetwerk jaarlijks ‘slechts’ 1500 laaggeletterden met een breed scala aan taalactiviteiten. En dat terwijl er, zo blijkt uit recent onderzoek van Cubiss, in Tilburg naar schatting 21.000-23.000 laaggeletterden zijn. Dat is zo’n 13% van de Tilburgse bevolking.

Werk aan de winkel dus. Ook wethouder Marcelle Hendrickx erkende dat: “Voor Tilburg ligt er nog een uitdaging. Het Taalnetwerk is een geweldig initiatief uit de stad, ik juich de plannen actief toe en de gemeente wil daar graag in participeren”. Eind dit jaar tekenen alle partners van het Taalnetwerk samen met de gemeente daarom een taalakkoord.

De ambitie van het taalnetwerk staat al vast: het aantal deelnemers aan cursussen basisvaardigheden (taal, digitale vaardigheden en rekenen) tussen nu en januari 2018 moet 30% omhoog.

“Om dat te bereiken moeten we allereerst proberen het taboe te doorbreken”, aldus Peter Kok van de Bibliotheek Midden-Brabant. “Vooral autochtonen durven niet toe te geven dat ze niet of slecht kunnen lezen en schrijven”.

Nanneke Tuerlings, voorzitter van het Taalnetwerk: “53% van de laaggeletterden is ’gewoon’ aan het werk. We vinden het belangrijk dat laaggeletterdheid herkend wordt, bijvoorbeeld op (basis)scholen, op het werk en bij het UWV. Dat kan alleen wanneer partners in educatie, participatie en (activering) en arbeid samen optrekken. Hierin willen we investeren.”

Het Taalnetwerk heeft het plan om het komende jaar vijf Taalhuizen op te zetten; herkenbare plekken in de wijk waar laaggeletterden terecht kunnen. De eerstvolgende stap is op 4 november, dan opent burgemeester Noordanus een buitententoonstelling over laaggeletterdheid; brieven op grote zuilen maken duidelijk wat het belang is van goed kunnen lezen en schrijven.

The following two tabs change content below.
Avatar

Evelien Konings

Avatar

Laatste berichten van Evelien Konings (toon alles)