Nieuws - De Bibliotheek in de Spoorzone


In Tilburg liggen er concrete plannen om binnen enkele jaren een Bibliotheek in de Spoorzone te vestigen. Deze zou een plek moeten krijgen in de Locomotiefhal.

Projectdirecteur Spoorzone van de Gemeente Tilburg Fons Meijer laat de hal zien en vertelt over de combinatie van de Bibliotheek, andere functies en de Stadshal.

Deze nieuwe bibliotheek in het centrum van Tilburg moet meer een werk-, studeer- en huiskamer van de stad worden. De Bibliotheek wil er de kennis en verhalen van Tilburgers bij elkaar brengen. Dit kan de Bibliotheek alleen realiseren als zij functies deelt met andere organisaties zodat deze elkaar versterken. Het huidige gebouw aan het Koningsplein mist hiervoor de benodigde openheid, dynamiek en ruimte voor nieuwe samenwerkingen. Voorwaarde die de Bibliotheek bij vestiging in de Spoorzone stelt is wel dat de Bibliotheek in de Locomotiefhal voor alle inwoners van Tilburg goed bereikbaar is en ruim toegankelijk.

Bestuursvoorzitter en Directeur van de Bibliotheek Midden-Brabant, Henriëtte de Kok en voorzitter van de Studentenraad Tilburg, Lawrence Bolte vertellen hoe zij een Bibliotheek en studentencentrum in de Locomotiefhal voor ogen hebben.

De beelden zijn ontleend aan een productie over de Spoorzone gemaakt door studenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek in opdracht van Omroep Brabant. De hele productie is hier te raadplegen.

In 2020 is er een ander soort bibliotheek nodig. Een werkplaats van kennis en verhalen. Van collectie naar connectie. Van lenen naar delen. Een plek die je vooruit brengt. Omdat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste technologie, in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio. Deze video’s zijn een voorbeeld van hoe deze werkplaats nu al vorm krijgt.

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)