Nieuws - Bibliotheek van de Toekomst is in de buurt


De Bibliotheek van de Toekomst is van iedereen en maken we samen. In ‘t Sant maken we de bibliotheek samen met de wijk.

Door: Peter Kok, sectordirecteur Publieke Dienstverlening

De Bibliotheek Midden-Brabant bouwt elke dag aan de toekomst, aan een bibliotheek die zo waardevol mogelijk is en blijft voor de stad, het dorp of de wijk waar zij gevestigd is. De bibliotheek staat voor een laagdrempelige plek waar iedereen welkom is. Voor het leggen van (lokale) verbindingen aan de hand van kennis en verhalen. De traditionele functie van ‘uitleenbibliotheek’ wordt in wijken en dorpen aangevuld met de Kennismakerij. De invulling hiervan organiseren we samen met anderen: met lokale partners, community’s én met onze gebruikers.

Zo kunnen we inspireren en helpen om talenten verder te ontwikkelen. Samen maken we Midden-Brabant slimmer, socialer en creatiever, met Kennismakerijen waarin ontmoeten, ontwikkelen, ontdekken en ontspannen centraal staan.

’t Sant: van gesloten naar open

ContourdeTwern, ROC Tilburg en de Bibliotheek Midden-Brabant transformeren de (gesloten) ‘uitleenbibliotheek’ ’t Sant naar een open omgeving in Wijkcentrum ’t Sant, waar ontmoeten en ontspannen, werken, lezen en leren samengaan. Om goed aan te sluiten bij de behoeften uit de wijk is tijdens de onderzoeksfase goed geluisterd naar de wensen van bewoners en organisaties.

Participeren én stimuleren

Maatschappelijk participatie voor iedereen is belangrijk. Dat is één van de hoofdlijnen van het coalitieakkoord van de gemeente Tilburg. Steeds vaker organiseren groepen burgers hun eigen maatschappelijke activiteiten. De gemeente kan faciliteren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van ruimte in accommodaties. ContourdeTwern en de Bibliotheek Midden-Brabant willen dit stimuleren door in het Wijkcentrum ’t Sant het buurthuis én ‘de Bibliotheek van de Toekomst’ te realiseren. De verbouwing start in februari en de heropening zal medio mei 2015 plaatsvinden.

Het resultaat moet zijn: een fysiek open, toegankelijke en aantrekkelijke leeromgeving binnen Wijkcentrum ’t Sant, waar mensen graag naartoe gaan en waar ze kennis halen én brengen, waar professionals en vrijwilligers werken met wijkbewoners aan hun persoonlijke ontwikkeling. Een plek waar wijkbewoners betrokken zijn bij het concept, zodat ze niet alleen klant, maar ook partner zijn. Waar vrijwillige inzet op basis van wederkerigheid de zelfredzaamheid van wijkbewoners op een uitdagende manier stimuleert.

Er zijn ideeën die samenwerking en uitwisseling van kennis en overdracht mogelijk maken op het terrein van cursusaanbod, ontmoeting, facilitaire voorziening en informatievoorziening. Er komt een taalpunt waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen over taal en lezen. Er komt bovendien een multitouch-tafel met foto’s en verhalen uit de wijk. Een kwartiermaker van de bibliotheek zorgt voor de verbinding tussen de drie organisaties en de wijk en richt zich op, onder anderen, laaggeletterden en moeilijk participerende wijkbewoners.

In 2020 is er een ander soort bibliotheek nodig. Een werkplaats van kennis en verhalen. Van collectie naar connectie. Van lenen naar delen. Een plek die je vooruit brengt. Omdat je er anderen ontmoet, elkaar informeert, experimenteert met de nieuwste technologie, in verbinding komt met organisaties uit de stad of regio. De samenwerking van de bibliotheek met partijen uit de wijken en dorpen is een voorbeeld van hoe de werkplaats nu al vorm krijgt.

The following two tabs change content below.