Beleidsplan toelichting | BIBLIOTHEEK NIEUWE STIJL

Welkom bij ons beleidsplan 2016-2019: Aangenaam Kennis Maken!

Kennis en verhalen veraangenamen je leven en zijn bagage voor je toekomst. De Bibliotheek voorziet Midden-Brabanders van bagage en stimuleert hen om ‘verder te komen door verder te kijken’. Ook de Bibliotheek blijft verder kijken. We verbreden en vernieuwen onze rol en versterken de verbinding met de samenleving. We zorgen ervoor dat het maken van kennis nog aangenamer wordt. Maak kennis met de Bibliotheek Nieuwe Stijl.

Hoe gebruik je deze site?

De infographic op de start-pagina geeft je samen met onze Missie, Visie en Ambitie, die eronder staan, een beknopte samenvatting van de inhoud van ons nieuwe beleid. Via het menu rechts kun je vervolgens de thema’s selecteren die jij interessant vindt. De geselecteerde thema’s verschijnen als losse kaartjes in beeld. Met 1 klik keer je ze om en kun je de achterkant lezen. Via de zoekbalk rechtsboven kun je ook gericht naar specifieke thema’s zoeken. Veel leesplezier!