Aangenaam kennis maken

Onze missie

Aangenaam kennis maken

Onze missie

Alle Midden-Brabanders verdienen de kans hun talenten te ontplooien en moeten optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daar hebben ze kennis en verbeeldingskracht voor nodig. Wij stimuleren en organiseren het creëren, delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen. We dagen mensen uit om verder te kijken en helpen ze om verder te komen.
Aangenaam kennis maken

Onze visie

Voor een sterk
Midden-Brabant.
Aangenaam kennis maken

Onze visie

Wij zetten ons in voor een samenleving waar mensen lees- en taalvaardig zijn, de weg weten in de informatiemaat- schappij, hun kennis kunnen aanscherpen en in staat zijn om creativiteit en innovatief vermogen optimaal te benutten. Een krachtige samenleving voor een sterk Midden-Brabant.
Aangenaam kennis maken

Onze ambitie

Aangenaam kennis maken

Onze ambitie

In een veranderende samenleving verandert ook de rol van de Bibliotheek. We voegen nieuwe dimensies toe aan ons aanbod en programma. We versterken onze maatschappelijke betekenis en stellen connectie en co-creatie met onze omgeving centraal.

We worden Bibliotheek Nieuwe Stijl.

Zo maken we onze ambitie waar

We komen nog
dichterbij en
worden nog
beter zichtbaar.

Zo maken we onze ambitie waar

We bereiken de inwoners van Midden-Brabant via verschillende kanalen. Naast onze fysieke vestigingen in culturele of multifunctionele centra creëren we incidenteel en structureel plekken waar kennis en verhalen gedeeld kunnen worden. Met deze Places to Bieb vergroten we onze zichtbaarheid en maatschappelijke meerwaarde.

Zo maken we onze ambitie waar

We intensiveren
de samenwerking.

Zo maken we onze ambitie waar

Om de maatschappelijke effecten van onze inzet verder te vergroten gaan we nog intensiever samenwerken. We gaan strategische samenwerkingsverbanden aan met educatieve, sociale en culturele partners. Ook de Midden-Brabanders zijn onze strategische partner en worden als co-creators betrokken
bij de Bibliotheek.

Zo maken we onze ambitie waar

Zo maken we onze ambitie waar

We zijn en blijven specialist in kennisoverdracht, leesbevordering en media-educatie. Maar we richten ons vakmanschap ook op het leggen van verbindingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Dus functioneren onze medewerkers ook als adviseur, coach, gastheer/-vrouw, programmamaker en netwerker.

Zo maken we onze ambitie waar

Het resultaat:
een nieuw samenspel
van collectie,
podium
en werkplaats.

Zo maken we onze ambitie waar

Naast verzamelen, ontsluiten
en beschikbaar stellen, worden ook inspireren, participeren en aanzetten tot creëren onze kernactiviteiten. Met onze podium- en werkplaatsfunctie versterken we onze collectie en gaan we op een integrale en innovatieve manier nog meer de connectie met onze omgeving aan.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

We zijn net
schoenmakers.
Maar onze leest
is voortdurend
in ontwikkeling.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

De collectie blijft onze kernactiviteit. In die zin blijven we als schoenmakers bij onze leest. Maar die collectie evolueert voortdurend en wordt steeds rijker. We bewegen mee met wat onze omgeving vraagt en anticiperen op wat er in de samenleving gebeurt.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

Ons aanbod is ruim en veelzijdig: boeken, dvd’s, muziekdragers, games. Online/offline is voor ons geen vraag maar een gegeven. We verzamelen en delen kennis, verhalen en materialen; waar en hoe ze ook ontstaan. Ook podium en werkplaats leveren
een bijdrage.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

Mag het
een onsje
meer zijn?
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

We sluiten met de collectie aan bij lokale behoeften en bij thema’s die we vanuit verschillende invalshoeken belichten. Maar we gaan ook een stap verder door inwoners inspiratie en uitdagingen te bieden waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

Ook jouw
verhaal kan in
onze collectie
zitten.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

De samenleving als maker van nieuwe content: in het project ‘Oorlog en Vrijheid’ vertellen inwoners uit Hilvarenbeek hun persoonlijke verhalen over oorlog en lokale gebeurtenissen. Het resultaat? Boeiende korte films en een uitgebreide website.

Ook dat is (samen)werken aan je collectie.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

De KennisCloud.
Er zit zoveel kennis in
de samenleving. Daar
moeten we iets mee.
Wat hebben we te bieden?

Collectie: onze core business

Lokaal kennis verzamelen en delen door mensen, communities en organisaties met elkaar te verbinden. Een fysiek en digitaal platform bieden voor ontmoe- tingen. En de kennis die daar wordt gedeeld en ontstaat, als onderdeel van onze collectie bewaren en toegankelijk maken. Dat is de KennisCloud die ons voor ogen staat.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Vandaag in
dit theater...
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

...kennis, verhalen, ervaringen, talenten. Te zien en te horen in de stad, in de wijk, in één van de dorpen. Waar Midden- Brabanders informatie komen brengen en halen. Met het podium, fysiek of digitaal, leggen we de verbinding tussen collectie, maatschappelijke vraagstukken en het publiek.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Wij zorgen voor
het podium,
jij voor de
voorstelling.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Met het podium bieden we letterlijk ruimte voor talentontwikkeling, presen- taties, debat en lokale initiatieven. De Bibliotheek kan zelf programmeren en regisseren, maar wil vooral stimuleren en faciliteren. De inwoner is aan zet.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Het podium is een vast gegeven, maar heeft geen vaste plek. De ene keer is de Bibliotheek het podium, de andere keer een wijk- of dorpscentrum. Of we sluiten aan bij een bestaand podium of evenement. Er zijn veel plekken waar kennis, verhalen en mensen samenkomen. Er zijn veel Places to Bieb.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Werken aan
je kennis en
je kennissenkring.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Het podium is zowel inhoudelijk
als maatschappelijk van betekenis.
Je vertelt je verhaal en ontmoet je publiek. Je presenteert je idee en krijgt feedback. Je toont je innovatie en krijgt deskundige hulp. Je verkondigt je stand- punt en neemt deel aan het debat.

‘Kénnismaken en kennismáken’, daar draait het om.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Kennis delen en kennis opdoen. Stof tot nadenken bieden en zelf reflecteren. Inspireren en inspiratie opdoen. Uitdagen en uitgedaagd worden. Verwonderen en zelf verwonderd staan. De wisselwerking van het podium is breed en diep tegelijk.
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

Zing je
verhaal!
Wat hebben we te bieden?

Podium: haal het doek maar op

De Kennismakerij, proeftuinbibliotheek in de Spoorzone, hield een Singer-Songwriter contest. Lokale aanstormende talenten zetten een tiental Tilburgse verhalen op muziek en lieten van zich horen.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

De werkplaats slaat een brug tussen mensen en kennis. Spelenderwijs leren en nieuwe media ontdekken. Het experiment aangaan rond uiteenlopende innovaties. In de kennis van anderen je eigen vaardigheden ontdekken. De werkplaats is een ontmoetingsplek waar je op een vernieuwende manier wordt uitgedaagd om jezelf te verrijken.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Een ideale studie-
of werkplek.
Een inspirerende
cursus- of
vergaderomgeving.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

De werkplaats biedt studie- en werk- plekken waar iedereen terecht kan. Afhankelijk van de lokale behoefte en situatie zijn er faciliteiten voor cursussen, workshops en vergaderingen.
Met de collectie en mediarijke omgeving als altijd aanwezige informatie-
en inspiratiebron.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

In de werkplaats maak je kennis met nieuwe ontwikkelingen. Je neemt een kijkje in de keuken van vakmensen. Experts laten zien hoe hun product of dienst tot stand komt. Maar je kunt ook jouw kennis aanbieden en zelf die vakman/-vrouw of expert zijn.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

In de werkplaats ontmoet je vakgenoten, soortgenoten, bondgenoten. Een plek om samen kennis uit te wisselen, elkaar wegwijs te maken of je skills aan te scherpen, gezamenlijk te werken aan een project of experiment. Met behalve de inhoud ook de interactie als bindende factor.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

De werkplaats is een dynamisch gegeven en kan zich behalve in
de Bibliotheek ook daarbuiten bevinden. Ook de vorm is steeds anders. De lokale behoefte en actualiteit zijn leidend.

De samenleving bepaalt wat er gebeurt, hoe we het organiseren en waar we het aanbieden.
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Geletterd zijn vergroot de kans op een succesvolle schoolcarrière. In het kader van ‘Waalwijk Taalrijk!’ creëert
de Bibliotheek binnen de naschoolse opvangomgeving een werkplaats voor kinderen. Taalontwikkeling staat er centraal. Een naschools leesavontuur!
Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Wat hebben we te bieden?

Werkplaats: springplank naar vernieuwing

Vrij experimenteren met nieuwe media en de modernste hard- en software. Voor jong en oud, voor voorlopers en digibeten. Foto’s of video’s bewerken, een eigen game maken, iets printen in 3D, een robot bouwen. Het kan allemaal.

Het Digilab gaat regelmatig on tour door Midden-Brabant, zoals in Oister- wijk tijdens de Kinderboekenweek.
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Mensen, jong en oud, stimuleren om te lezen: het is en blijft een van onze basistaken. Lezen doe je immers je hele leven. Het biedt je kennis en inspiratie en is een onderdeel van je bestaan.

Leesvaardigheid is bovendien essentieel voor je plek in de samenleving.
Met verder kijken kom je verder
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Regie over
je leven
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Het kan iedereen gebeuren. Dat je de snel en voortdurend veranderende wereld om je heen niet meer kunt bijhouden. En dat het je moeite kost om mee te kunnen in de samenleving. Om regie over je leven te houden, moet je op zoek naar de juiste informatie en contacten. De Bibliotheek helpt je daarbij.
Met verder kijken kom je verder
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Wie een stapje achter loopt,
heeft bij ons een streepje voor.
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Om laaggeletterdheid en (digi)taal- achterstanden te voorkomen en te bestrijden, zetten we in op leesbevor- dering en informatievaardigheden. We bieden een inspirerende, leesrijke en digitale omgeving en werken samen met educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke instellingen.
Met verder kijken kom je verder
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Informatie zoeken, selecteren en gebruiken. Het is een deel van ons dagelijks leven. De wereld is onbegrensd, de beschikbare kanalen zijn eindeloos. Wie informatievaardig is, staat sterker in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wie dat (nog) niet is, kan rekenen op de Bibliotheek als gids.
Met verder kijken kom je verder
Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Wat levert het op?

We maken mensen zelfredzamer

Voor veel kinderen en hun ouders is lezen niet zo vanzelfsprekend. Op basis- school Don Sarto in Tilburg werd de Bibliotheek naar de kinderen toe gebracht. Een intensief en structureel samenwerkingsprogramma met allerlei taal- en leesactiviteiten. Speciale aandacht ging uit naar de ouderbetrokkenheid. Ook thuis wordt nu volop (voor)gelezen.
Met verder kijken kom je verder
Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Wie talent heeft en creatief of innovatief is, wil graag verder komen. En heeft behoefte aan verdieping, nieuwe inspiratiebronnen en mensen om mee samen te werken. De Bibliotheek gaat dan op zoek naar het gewenste maatwerk in de vorm van kennis
en connecties.
Stimuleren door te inspireren
Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Behalve lezen,
luisteren, kijken
en leren kun je
bij ons ook
uitproberen.
Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Soms is een boek of website niet genoeg. Je kunt bij ons ook laten zien of horen wat jouw deskundigheid is en wat je nog aan de weet wil komen. Of waar je goed in bent en nog beter in wil worden. Dat kan tot verrassende ontmoetingen leiden. En tot nog meer kennis, voor jou en voor anderen.
Stimuleren door te inspireren
Wat levert het op?

We bieden ruimte voor talent

Op zoek naar die ideale
studie- of werkplek?
Wat levert het op?

We bieden ruimte voor talent

Dan ben je bij de Bibliotheek aan het juiste adres. Ben je student of scholier? Bij ons vind je stilteplekken, maar ook gelegenheid om studiegenoten te ont- moeten en samen te verdiepen of aan projecten te werken. Ben je ZZP’er? Bij ons kun je aan je toekomst werken en heb je alle informatie en faciliteiten binnen handbereik.
Stimuleren door te inspireren
Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Op zoek naar informatie om verder te komen met je hobby? Wie weet, biedt een lezing of workshop bij de Bibliotheek uitkomst. En wie weet, ben jij het die vervolgens anderen wegwijs maakt en wordt die rol je nieuwe hobby. Waar kennisverrijking allemaal toe kan leiden.
Stimuleren door te inspireren
Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Als schrijver zit je vaak zo dicht op je tekst dat je eigenlijk niet objectief kunt kijken naar de kwaliteit van de plot, je dialogen, de spanningsboog. In het schrijfatelier van de Bibliotheek deel je je schrijftalent met andere schrijvers. En heb je zo de beschikking over een hele club redacteuren die je tekst van waardevolle feedback voorziet.
Stimuleren door te inspireren
Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Wat levert het op?

We bieden talenten de ruimte

Een talentvolle maker deelt bij WYSIWYG337 een innovatieve digitale techniek met de aanwezige collega- makers, ondernemers, creatieve denkers of andere geïnteresseerden. Bij voorkeur een project dat expres nog niet af is.

Zo kunnen de makers gebruik maken van de knowhow van het publiek.
Stimuleren door te inspireren
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Bij de Bibliotheek komen heel veel men- sen over de vloer, fysiek en digitaal. Ze hebben uiteenlopende achtergronden en verschillende interesses. Maar één ding hebben ze gemeen. Ze zijn op zoek naar kennis, verhalen en verbeelding. Dat is wat hen samenbindt en wat ons verbindt met de samenleving.
Vanuit collectie naar connectie
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Dankzij het internet wordt de wereld om ons heen steeds kleiner. Maar voor de juiste kennis is ook inzicht nodig. Een echte kennismaking die je in aanraking brengt met andere mensen, culturen, ideeën, leefwijzen en achtergronden.

De Bibliotheek zet die wereld voor je open.
Vanuit collectie naar connectie
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Vaak begint begrijpen
met begrip hebben.
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Er gebeurt van alles in onze samenle- ving, ook in eigen stad op dorp, waar veel over te vertellen valt. De Bibliotheek staat midden in de samenleving en grijpt actuele thema’s en gebeurtenissen aan om ruimte te bieden voor beeld- en meningsvorming. We verbinden mensen en hun verhalen met elkaar en dragen bij aan kennisuitwisseling en debat.
Vanuit collectie naar connectie
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

De Bibliotheek is altijd op zoek naar de samenhang tussen feiten en gebeur- tenissen en vooral naar de mensen die daar een rol in spelen. Ook dat hoort bij verbindingen leggen. We verschaffen duiding en context en zorgen daarmee voor inzicht en begrip.
Vanuit collectie naar connectie
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Het verhaal van de één als kennis- en inspiratiebron voor de ander. Dat is de essentie van lezen, luisteren en kijken. Maar ook van elkaar ontmoeten en in discussie gaan. Leren van elkaar door interactie, daar is de Bibliotheek het podium voor. Je gaat altijd rijker
de deur uit.
Vanuit collectie naar connectie
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Ontdek de Spoorzone
Wat levert het op?

We verbinden mensen met elkaar

Een bijzonder gebied in ontwikkeling. De Bibliotheek verzamelden met een aantal partners kennis en verhalen over de Spoorzone op een website, touch- screens in de stad en in een digitale wandelroute. Via een afwisselende pro- grammering op diverse podia lukte het om verschillende groepen Tilburgers kennis te laten maken met het verleden, het heden én de toekomst van dit stadsdeel. En hen te verlokken zélf kennis en verhalen toe te voegen aan de spoorzonecollectie.
Vanuit collectie naar connectie
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

Een ankerpunt in de samenleving
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

De Bibliotheek staat midden in de samenleving en laat dat op verschillende manieren zien. We maken deel uit van de culturele en maatschappelijke
infrastructuur en willen die versterken.

Met onze fysieke vestigingen, maar ook door andere verschijningsvormen waarmee we bijdragen aan een prettige woon- en werkomgeving.
Je thuis en welkom voelen
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

De bibliotheek brengt je
in beweging.
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

Met één stap over de drempel ben je op weg naar verhalen en verbeelding. Met een enkele druk op de knop ben je op de hoogte en is je kennis aangescherpt. Door die ene ontmoeting heb je weer veel opgestoken. Met de Bibliotheek in de buurt hoef je nooit ver weg om verder te komen.
Je thuis en welkom voelen
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

Veel voorzieningen verdwijnen in wijken en dorpen. Met de Bibliotheek heb je een plek in je nabijheid waar je kunt ontmoeten, ontdekken, ontspannen of ontwikkelen. Op je gemak kennis opdoen en in aanraking komen met wetenswaardigheden. Even wegdromen in een verhaal. Gewoon een fijne omgeving om te zijn.
Je thuis en welkom voelen
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

De Bibliotheek is een interactieve omgeving. Met ons aanbod en onze programmering sluiten we aan bij de maatschappelijke agenda en bij de dynamiek van stad en dorp. We pakken onze rol in de samenleving, zorgen zelf voor dynamiek en vullen dus ook de lokale agenda.


Je thuis en welkom voelen
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

...want daar brandt nog licht...
Wat levert het op?

We zijn letterlijk dichtbij

Bij de Bibliotheek ben je overal en altijd welkom. Met het samenspel van collectie, podium en werkplaats bieden we een laagdrempelig aanbod en programma samen met onze partners. Zoals bijvoor- beeld in het Klavier in Kaatsheuvel en het Jan van Besouw in Goirle. Met de ruime openingstijden van onze vestigin- gen, sluiten we aan bij lokale behoeften en thema’s. Online zijn we er 24/7.
Je thuis en welkom voelen
Ons handelsmerk

Vakmanschap

Wij investeren
voortdurend in
ons vakmanschap.
Ons handelsmerk

Vakmanschap

De samenleving op een onafhankelijke en betrouwbare manier voorzien van informatie is het fundament van onze professie. Kennis tot leven brengen, is onze expertise. Mensen stimuleren tot kennisverrijking, meningsvorming en verbeeldingskracht is ons doel. Daar stemmen wij ons vakmanschap op af.
Ons handelsmerk

Verbinding

Verbindingen leggen
is onze passie.
Ons handelsmerk

Verbinding

‘In verbinding staan’ met onze omge- ving is onlosmakelijk verbonden met ons werk en is dan ook onze drijfveer. Aanvoelen wat behoeften zijn, invoelen wat er in de samenleving speelt en daarop anticiperen en inspelen. Op die manier bouwen we aan waardevolle relaties en brengen we mensen en organisaties samen.
Ons handelsmerk

Vernieuwing

Ons handelsmerk

Vernieuwing

Wie de samenleving vooruit wil helpen, mag zelf niet stilstaan. Daar zijn we van overtuigd. Dus maken we werk van vernieuwingen, anticiperen we op trends en zoeken we het experiment. ‘Verbeteren door te leren’ is het adagium waarin we geloven en is tevens onze kracht.