Waalwijk Taalrijk: een stap verder met beleid

“Geen enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven moeten in het hele land terecht kunnen voor taalscholing.” Dat was de boodschap die de ministeries van OCW, SZW en VWS afgaven in 2016. Op dat moment was de gemeente Waalwijk al twee jaar bezig met het ontwikkelen van een actieprogramma om de kansen van mensen met beperkte taalvaardigheden te vergroten.

In 2017 draaide het programma Waalwijk Taalrijk, een samenwerking van de gemeente met de Bibliotheek, GGD, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, op volle toeren. De doelen van het programma zijn ambitieus, maar realistisch en gericht op het verminderen van taalachterstanden, meer betrokkenheid van ouders bij educatief partnerschap en borging van het programma bij alle betrokken instellingen. Eind 2017 maakten we een eerste balans op.

Om de gestelde doelen te bereiken, zijn er veel initiatieven samengebracht, zoals BoekStart, de BoekStart coach, opvoedingsondersteuning, het naschools leesavontuur, nieuwkomersonderwijs en de inzet van leesconsulenten. De combinatie van alle expertises maakt het programma krachtig en succesvol.

Sleutelfactoren tot succes

“De samenwerking tussen alle betrokken partners is een belangrijke factor voor de successen die de afgelopen periode zijn behaald. Besturen, scholen, professionals, gemeente en ouders werken erg nauw samen en versterken elkaar”, aldus Els Klerkx, beleidsmedewerker bij de gemeente Waalwijk.

Ank Joosen, relatiemanager onderwijs bij de Bibliotheek Midden-Brabant, voegt toe: “We kunnen door deze samenwerking steeds vaker en beter koppelingen leggen tussen de betrokken partners. Dat komt doordat we op de hoogte zijn van elkaars projecten, werkzaamheden en expertise.”

Maar belangrijkste sleutelfactor ligt in het feit dat zowel het beleid als het uitvoeringsprogramma in gezamenlijkheid zijn ontwikkeld, wat voor een groot draagvlak bij alle partners heeft gezorgd.

Het programma Waalwijk Taalrijk loopt door tot 2020.