Taalhuizen Midden-Brabant: samen laaggeletterdheid te lijf

In Midden-Brabant heeft naar schatting één op de tien mensen tussen de 18 en 65 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het gaat dan zeker niet alleen om inburgeraars: het grootste deel van deze groep is van Nederlandse afkomst. Met taalhuizen op verschillende locaties helpt Bibliotheek Midden-Brabant laaggeletterden op weg. Eén van die mensen is de 66-jarige Riky Stokkermans. “Alles wordt anders als je goed kunt lezen.”

In maart 2018 opende het Taalnetwerk Midden-Brabant twee nieuwe Taalhuizen, in de Bibliotheek Oisterwijk en de Bibliotheek Goirle. Daarmee zijn er inmiddels Taalhuizen op zeven locaties in Midden-Brabant: in Goirle, Oisterwijk en of, Waalwijk, en op vier locaties in Tilburg. Het Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerking tussen de Bibliotheek Midden-Brabant, ROC Tilburg, MST, ContourdeTwern en de Stichting Lezen en Schrijven.

Eerste stap 

Het Taalhuis helpt mensen de eerste stap te zetten wanneer ze beter willen worden in taal of in het werken op de computer – het is een ontmoetingsplek voor iedereen die moeite heeft met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Iedereen is welkom tijdens de wekelijkse gratis spreekuren. Tijdens die uren staan er vrijwilligers klaar om mensen op weg te helpen bij het oefenen met lezen, schrijven, spreken, luisteren, rekenen of digitale vaardigheden. In een Taalhuis zijn ook lesboeken, makkelijke lees- en luisterboeken, computers met oefenprogramma’s en informatie over cursussen.

Verbloemen

Voor iemand met die niet goed kan lezen of schrijven is de verleiding groot om problemen te verbloemen. Dat gold ook voor Riky. Ongemerkt worstelde ze al haar hele leven met laaggeletterdheid. Opgroeien in een gezin met acht broers en zussen is niet makkelijk als je ook nog je volle aandacht nodig hebt bij het huiswerk maken. Dat deed ze dan maar niet en een voorleesbeurt op school eindigde al snel na wat gestamel. “Ga jij maar weer gauw zitten”, zei haar leerkracht dan. Ze is het nog altijd niet vergeten. “Maar daar is nu een eind aan gekomen”, vertelde ze in maart vorig jaar vol trots tijdens de opening van het Taalhuis Oisterwijk in Tiliander.

Deed Riky er dan eerder niets aan om het lezen te leren? O, jawel hoor, vertelt ze: “In het Buurthuis aan de Trouwlaan in Tilburg kreeg ik les, maar door mijn negatieve zelfbeeld haakte ik af. Ook ben ik in de jaren ‘80 de Moeder-MAVO gaan doen, maar ja, ik hield dit ook niet vol. Mijn echtgenoot heeft mij altijd gemotiveerd, maar je moet het wel zelf doen! Uiteindelijk werd ik verwezen naar het ROC waar ik heel veel geleerd heb. Wat een geduld hebben die docenten, prachtig!”

Meer over de Taalhuizen in Midden-Brabant

Dit artikel is gebaseerd op eerder verschenen artikelen:

Bekijk ook het verslag van de opening van het Taalhuis Goirle door de Lokale Omroep Goirle:


Redactie door Iris van den Boezem / Iris – Oog voor Tekst