“Het Taalhuis moet een begrip worden!”

Taalhuis t Sant

De opening van het eerste Taalhuis in wijkcentrum/de Bibliotheek ’t Sant was een mijlpaal voor het Taalnetwerk Midden-Brabant. Voor de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx kwam een grote wens uit. “De strijd tegen laaggeletterdheid aangaan, staat bij mij hoog op de agenda. Te veel mensen kunnen niet volledig meedraaien in onze samenleving, omdat ze de taal onvoldoende beheersen en dat moet anders. Het Taalhuis kan een ontmoetingsplaats, een werkplaats worden voor iedereen die moeite heeft met taal. Voor alle Tilburgers moet het Taalhuis een begrip worden. Ik ben alleen maar heel trots op het Taalhuis!”

‘De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld’ (Ludwig Wittgenstein)

Inmiddels zijn er ook Taalhuizen geopend in de Bibliotheek Wagnerplein (Tilburg), de Bibliotheek Waalwijk en bij MST, gevestigd aan de Gasthuisring in Tilburg.

Laaggeletterdheid, wat is dat nou precies?

Als je laaggeletterd bent, heb je veel moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zoveel zelfs, dat je onvoldoende kunt functioneren in de samenleving. Denk aan het niet kunnen invullen van formulieren. Of bijsluiters van medicijnen niet kunnen lezen. En geen mailtjes kunnen lezen of versturen. “Lezen en schrijven is zo’n vanzelfsprekendheid in onze gedigitaliseerde maatschappij dat wij ons gewoonweg niet kunnen voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven”, vertelt Nanneke Tuerlings, voorzitter van het Taalnetwerk Midden-Brabant. “Laaggeletterden lopen tegen tal van problemen aan. En vinden het, uit schaamte, vaak moeilijk om hulp te vragen. Mensen moeten over die drempel heen en een eerste stap zetten. Dat kan in het Taalhuis.”

(Digi)taal

Het Taalhuis is een effectieve manier om laaggeletterdheid te verminderen. Zij organiseert diverse activiteiten op het gebied van (digi)taal. Zo is er een Taalhuis spreekuur voor iedereen die vragen heeft over taal, rekenen of omgaan met de computer. En een Spreekuur Klik & Tik, voor iedereen die vragen heeft over het gebruik van internet en onder begeleiding wil oefenen. Ook ligt er veel materiaal waarmee mensen aan de slag kunnen met het oefenen met taal. Met dit aanbod hoopt het Taalhuis zoveel mogelijk mensen te bereiken. Met name ook de autochtone Nederlanders, want 75 procent van alle laaggeletterden is autochtoon!

Het Taalhuis is een initiatief van het Taalnetwerk Midden-Brabant, een gezamenlijk project van de Bibliotheek Midden-BrabantContourdeTwernMST en School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg en wordt ondersteund door Stichting Lezen en Schrijven.