Kinderen in armoede maken kennis met Bibliotheek

Sinds eind 2017 trekken Stichting Leergeld Goirle/Riel en de Bibliotheek Goirle samen op om kinderen die in armoede leven in aanraking te brengen met gratis kennis en verhalen. Een doelgroep die lastig te bereiken is.

Stichting Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een armoedesituatie. Wim Slotboom, intermediair voor Stichting Leergeld vertelt: “In Goirle en Riel ondersteunen we nu zo’n 215 kinderen. Al verwacht ik dat er nog wel zo’n 100 kinderen zijn die onze hulp goed zouden kunnen gebruiken. Je kan je niet voorstellen hoeveel armoede er is, ook hier in de dorpen. Echt bittere armoede vaak. Helaas rust er nog steeds een taboe op en vraagt niet iedereen hulp.”

Na een eerste intake, bezoeken de intermediairs de gezinnen regelmatig en ondersteunen financieel, zodat de kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging en op muziekles kunnen.

De eerste contacten tussen de Bibliotheek en Stichting Leergeld zijn ontstaan naar aanleiding van de 2017 editie van het Glazen Huis op het Kloosterplein ‘Gelden vûr Helden’. Er werd toen ruim 17.000 euro opgehaald voor Stichting Leergeld voor kinderen in armoede.

Talentontwikkeling, juist voor gezinnen in armoede

Yolanda van Leest van de Bibliotheek vertelt: “Voor ons als Bibliotheek is het lastig deze kinderen en hun ouders te bereiken. De gang naar de Bibliotheek is voor hen niet zo vanzelfsprekend. Terwijl we voor hen wel een heel interessant aanbod hebben.” Zo zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid, ze kunnen zoveel lenen als ze willen uit de ruim 600.000 boeken en cd’s tellende collectie in Midden-Brabant. Of bijvoorbeeld gratis gebruik maken van de pc’s voor hun werkstuk of spreekbeurt.

Ook organiseert de Bibliotheek allerlei activiteiten, zoals onder andere CoderDojo’s waar kinderen leren programmeren of voorleeshalfuurtjes voor peuters. Van Leest: “Als Bibliotheek vinden we het belangrijk dat iedereen zijn talent kan (her)ontdekken en ontwikkelen, juist ook mensen die weinig te besteden hebben. Daarom zijn we een samenwerking met Stichting Leergeld aangegaan. Door laagdrempelige toegang te bieden tot kennis en verhalen kan iedereen blijven leren, op elke leeftijd en een leven lang.”

De Bibliotheek nog niet op het netvlies

De zeven intermediairs van Stichting Leergeld gaan sinds november niet alleen met het aanbod van sport- en muziekverenigingen op stap, maar ook met een informatiepakket over wat de Bibliotheek de gezinnen in armoedesituaties te bieden heeft. Slotboom: “Tijdens de bezoeken merk je hoe ver de Bibliotheek van deze doelgroep af staat. Zij hebben zoveel zorgen aan hun hoofd, dat ze de Bibliotheek vaak niet op hun netvlies hebben. Met cultuur zijn ze totaal niet bezig. Dit terwijl ze er juist veel baat bij kunnen hebben.”

Uit de eerste gesprekken met de gezinnen blijkt het nog lastig hen voor de Bibliotheek te interesseren. “Samen met Stichting Leergeld willen we bekijken hoe we het aanbod nog meer op deze doelgroep kunnen afstemmen en de drempel voor hen nog verder kunnen verlagen”, zegt Van Leest. “De Bibliotheek is er voor iedereen.”