Places to Bieb in het onderwijs

BS Prins Berhard Places to Bieb

In het primair onderwijs kom je de Bibliotheek steeds vaker tegen. In de vorm van een Bibliotheek op School, leesconsulenten in de klas of bijvoorbeeld naschoolse leesactiviteiten. Op deze Places to Bieb dagen we de leerlingen uit zichzelf te ontwikkelen op het gebied van taal en lezen. En daarbij ondersteunen we de leerkrachten om het beste in hun leerlingen naar boven te halen. Maar, zoveel scholen zoveel wensen. Dus dat betekent maatwerk. De Bibliotheek bekijkt daarom samen met de school alle mogelijkheden en adviseert over dat wat het beste bij hen past.

Voorbeelden uit Tilburg West

Op BS Antares hebben we een Bibliotheek op School gerealiseerd. Een echte schoolbibliotheek waar door alle groepen veel gebruikt van wordt gemaakt. Voor deze bibliotheekvoorziening stelden we allereerst een collectieprofiel op en we namen de leesmonitor af als nulmeting voor het leesniveau van de leerlingen. Onze leesconsulenten zijn daarnaast wekelijks in de klassen aanwezig en organiseren verschillende uitdagende leesactiviteiten.

“We willen het pad tussen school en de Bibliotheek uitslijten”

Een andere aanpak hanteert BS Jeanne d’Arc. Zij zijn gevestigd letterlijk om de hoek bij de Bibliotheek ’t Sant. Zij kiezen er daarom bewust voor geen schoolbibliotheek te openen. Hun doel is “het pad tussen school en bieb uit te slijten”. Met andere woorden, de school wil leerlingen zo vertrouwd maken met de bieb, dat zij hier ook na hun basisschooltijd als vanzelfsprekend blijven binnenlopen. Alle leerlingen hebben in dit kader dus een eigen biebpasje. De geleende boeken kunnen ze op school in diverse leeshoeken lezen. Alleen of samen met een leesconsulent of vrijwilliger (ouders).

De schoolbibliotheek op BS Prins Bernhard opende in oktober haar deuren. De boekenkasten verhuisden van de hal naar een leegstaand lokaal, dat vanaf nu ook echt ‘de Bibliotheek’ is. We hebben de bestaande collectie gesaneerd, zodat er weer een up-to-date aanbod beschikbaar is. De vaste collectie breiden we regelmatig uit met diverse leencollecties, waarmee de school op thema’s kan inspelen. BS Prins Bernhard maakt ook actief gebruik van onze leesconsulenten om lezen en leesplezier te bevorderen.

“De Bibliotheek maakt ons enthousiast en biedt veel kennis”

Alle drie de scholen zijn zeer tevreden over de samenwerking met de Bibliotheek en waarderen onze inzet om de talenten van elke leerling afzonderlijk te stimuleren.