De Bibliotheek: een echte netwerkorganisatie

Featured Video Play Icon

“Wij werken al jaren samen met de Bibliotheek,” zegt Gerda de Vries van Feniks Tilburg. “Het is een heel fijne samenwerking en verbinding op onze thema’s. Het is inspirerend en het werkt goed, voor beide organisaties. Het is echt win-win.” Feniks Tilburg is één van de organisaties met wie de Bibliotheek Midden-Brabant intensief samenwerkt. Om ons de komende jaren nog beter te positioneren als netwerkorganisatie, hebben we in 2018 samen met Tilburg University een netwerkanalyse uitgevoerd.

De Bibliotheek werkt samen met een groot aantal partners, zoals onderwijsinstellingen, culturele organisaties, welzijnswerk en sociale ondernemers in heel Midden-Brabant. We zijn we aanwezig in een groot aantal dorpen en wijken en is daarmee gemakkelijk bereikbaar voor veel mensen.

De afgelopen jaren is het netwerk van de Bibliotheek Midden-Brabant flink gegroeid. In samenwerking met onze partners kunnen we meer diensten aanbieden voor verschillende groepen mensen. Hiermee versterken we de maatschappelijke meerwaarde van de Bibliotheek.

In de netwerkanalyse die we samen met Tilburg University uitvoerden, stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe verloopt de samenwerking tussen de bibliotheek Midden-Brabant en haar partners?
  • Hoe kan de Bibliotheek haar maatschappelijke meerwaarde verder versterken?

De antwoorden op deze vragen geven richting aan het nieuwe beleidsplan dat we in 2019 gaan ontwikkelen.

Meer weten over de Bibliotheek als netwerkorganisatie?
Kijk op www.bibliotheekmb.nl/samenwerken of download onderstaande pdf