Naschools Leesavontuur

Naschools Leesavontuur leesplezier

Gemeente Waalwijk en de Bibliotheek werken op 4 scholen aan extra leesplezier

Lezen is een voorwaarde voor leren. Vanuit dat oogpunt startte de Bibliotheek Midden-Brabant in september 2016, na een succesvolle pilot vorig jaar, op 4 nieuwe locaties met het Naschools Leesavontuur. Op de basisscholen de Koningsschool, De Vrijhoeve en de Krullevaar in Sprang-Capelle en basisschool Juliana van Stolberg in Waalwijk wordt hard gewerkt aan het extra leesplezier.

Taalontwikkeling

Waalwijk Taalrijk logoHet Naschools Leesavontuur is ontwikkeld vanuit het gemeentelijk beleid Waalwijk Taalrijk. Doel is om kinderen uit groep 4 t/m 8 extra leesprikkels te geven. Met andere woorden het stimuleren van lezen, leesmotivatie en vooral leesplezier met daarbij aandacht voor al het leesbare. Dus zowel het gedrukte boek of tijdschrift als het digitale boek, kinderboeken-apps en websites voor kinderen. Want, meer lezen betekent dat kinderen beter worden in taal. In 2 periodes van 10 weken nemen 2 groepjes van maximaal 12 kinderen na schooltijd deel aan activiteiten. Voorlezen, samen lezen, boekproeverijen en spelen met taal. Ook het zoeken van informatie in boeken en op het internet komt aan bod.

Voor kinderen en hun ouders

Leesconsulenten van de Bibliotheek Midden-Brabant ontwikkelden en en begeleidden de activiteiten voor de kinderen. Ook verzorgden zij bijeenkomsten voor schoolteams om zo leerkrachten ideeën te geven over hoe, op een eenvoudige manier, tijdens de  lessen aandacht aan leesplezier besteed kan worden. Ook richting de ouders hadden de leesconsulenten een rol. Zij organiseerden een informatieavond over het belang van thuis (voor)lezen en zij nodigden de ouders ook uit om enkele workshops bij te wonen.