Avond van de Mensenrechten: een lokaal podium creëren

Kinderen én volwassenen bij elkaar brengen om stil te staan bij het thema mensenrechten: dat was het doel waarvoor de Bibliotheek Wagnerplein en vier andere organisaties hun krachten bundelden. Hoewel het voor veel inwoners nogal een ver-van-mijn-bed onderwerp is, slaagden de samenwerkingspartners erin een avondvullend programma op te zetten voor en door inwoners van Tilburg-Noord. Ook kinderen gingen aan de slag met het thema, onder begeleiding van twee mediacoaches van de Bibliotheek Midden-Brabant. Tijdens de Avond van de Mensenrechten presenteerden ze trots hun eigen mensenrechtenrap. Met drie medeorganisatoren kijken we terug op de avond, die bezocht werd door jong en oud.

Gebundelde krachten

Rob van Mierlo van Rotary Tilburg-Leijdal vertelt hoe de samenwerking tot stand kwam. “Vanuit de Rotary willen we dienstbaar zijn aan de samenleving. We richten ons op verschillende thema’s, waaronder het vluchtelingenvraagstuk. Het is alleen nog best lastig om daar lokaal een invulling aan te geven: voor veel mensen is nogal een ver-van-mijn-bed onderwerp. Onze Rotary-leden bijvoorbeeld, komen binnen hun eigen netwerken niet zo snel in contact met vluchtelingen. Andersom geldt dat ook: vluchtelingen die hun talenten willen inzetten en ontwikkelen, komen niet zo snel in contact met ons. Daarom zochten we samenwerkingspartners met wie we die aansluiting wel tot stand konden brengen.”

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Tilburg-Leijdal, Amnesty Tilburg, het Ronde Tafelhuis, de Bibliotheek Wagnerplein en de Toekomst Academie Tilburg ontwikkelden gezamenlijk de Avond van de Mensenrechten, een avondvullend programma met bijdrages van voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, stadsdichter Onias Landveld en Bright Richards van de ToekomstAcademie. Twee leden van de Rotary Tilburg-Leydal, die ook financieel een bijdrage leverde aan de avond, verbonden zich als coach aan de ToekomstAcademie; tijdens de Avond van de Mensenrechten vertelden ze over hun ervaringen.

Kinderen betrekken

Met de Avond van de Mensenrechten wilden de vijf samenwerkende partijen niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en jongeren uit Tilburg bij het thema betrekken. Omdat de Bibliotheek op een aantal basisscholen in Tilburg-Noord naschoolse programma’s aanbiedt, vond onze mediacoach Angela Meulensteen op deze scholen snel een ingang om met kinderen aan de slag te gaan met het thema mensenrechten. Angela Meulensteen: “We kozen ervoor om het thema te koppelen aan een workshop vloggen. Zo gingen kinderen dicht bij huis op onderzoek uit: welke kinderrechten zijn ook in Nederland niet altijd even vanzelfsprekend?”

Op drie scholen in Tilburg-Noord deden leerlingen mee aan de naschoolse workshops, bestaande uit vijf bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst leidde Halima Özen van het Ronde Tafelhuis het thema mensenrechten in, en gingen kinderen met elkaar in gesprek. In volgende bijeenkomsten deden ze mee aan een schrijfactie van Amnesty, en kregen een rapworkshop waarin ze aan de slag gingen om zelf een echt rapnummer te schrijven en om hun eigen vlogs te maken over het onderwerp.

 

Recht van spreken

Angela Meulensteen: “Toen ze zich realiseerden dat hun vlogs ook onderdeel zouden worden van de Avond van de Mensenrechten, vonden de kinderen dat toch wel érg spannend. Hun ouders hadden weliswaar toestemming gegeven, maar zelf hadden ze er moeite mee hun beelden te delen met een groter publiek – voor mij als mediacoach een prachtige aanleiding om in gesprek te gaan over de vraag welke beelden je wel en niet wil delen, en hoe het zit met beeld- en auteursrecht. Uiteindelijk kwamen we tot een mooie compromis: de video’s hielden de kinderen voor zichzelf, en voor de Avond van de Mensenrechten maakten ze een prachtige fotoclip bij hun kinderrechtenrap. Daarmee het podium op  stappen vonden ze nog steeds spannend, maar ze waren ook ongelofelijk trots – net als hun ouders, die ook bijna allemaal  aanwezig waren. Op die manier hebben we niet alleen kinderen, maar ook een groep inwoners uit de wijk weten te bereiken.”

 

 

 

 

 

Ontmoeting en debat

Mark Diebels, werkgroeplid bij Amnesty Tilburg, is blij met die kruisbestuiving in publiek: “Iedere organiserende partij trok zo weer andere bezoekers naar deze avond.” Ook het scholenproject vindt hij een mooie bijdrage aan de avond. “De fotoclips en kinderrechtenrap lieten heel duidelijk zien dat het goed gelukt is om met kinderen de vertaalslag te maken van een abstract onderwerp als mensenrechten naar de vraag ‘Wat betekent dat nou concreet?’”

Waar Mark Diebels met deze samenwerkingspartners graag nog naar zou willen zoeken, is een manier om meer debat uit te lokken. “Het is ingewikkeld om daar een goede vorm voor te vinden. Maar vanuit Amnesty hebben we heel veel casussen waarover je in een soort Lagerhuis-setting zou kunnen discussiëren. Ook al overtuig je de ander niet, mensen leren ervan wanneer ze zich inleven in wat een ander beweegt. Nu de Bibliotheek steeds meer ook een plaats is voor ontmoeting en debat, wordt ze voor ons ook een steeds belangrijkere samenwerkingspartner.”