Mannen en emancipatie

mannenemancipatie emancipatie

Het persoonlijke is politiek

In essentie zijn we als mens een vat vol mogelijkheden. Toch worden we al voor onze geboorte opgedeeld in twee tegengestelde groepen: meisjes en jongens. De indeling in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ beperkt ons menselijk potentieel en zorgt voor veel problemen, op persoonlijk, sociaal en politiek niveau.

Inmiddels zijn we eraan gewend het thema genderongelijkheid te behandelen vanuit een vrouwenperspectief. Tijdens expertmeeting ‘Mannen & emancipatie’ pleitte keynote speaker Jens van Tricht, directeur van Emancipator, ervoor om het probleem ook te benaderen vanuit een mannenperspectief, waarbij de focus ligt op het transformeren van bestaande opvattingen over mannelijkheid.

Zo’n 25 professionals werkzaam op het terrein van zorg, onderwijs en beleid volgden het interactieve programma in de Kennismakerij en ontdekten hoe zij als professionals en beleidsmakers op een positieve manier richting en invulling kunnen geven aan de veranderende rol van jongens en mannen in de samenleving.

Het thema ‘Mannen & emancipatie’ werd dankzij de expertmeeting lokaal op de kaart gezet door Feniks – Emancipatie Expertisecentrum Tilburg en de Kennismakerij van de Bibliotheek Midden-Brabant. Met dank aan Jens van Tricht, directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie op thema’s als geweld, arbeid & zorg, seksualiteit en seksuele diversiteit.

Reacties van deelnemers

Ron Cremers – commissielid GroenLinks Tilburg

“Die uitnodiging is voor mij!” besloot ik toen deze in de fractie op tafel lag: het leek me goed als niet alleen vrouwelijke fractieleden zich bezighouden met dit thema. De bijeenkomst heeft me zeker geholpen om scherper op mijn netvlies te krijgen waar het heen moet: dat we eigenschappen en gedrag niet steeds als ‘typisch mannelijk’ of ‘typisch vrouwelijk’ bestempelen. Daar is moeilijk beleid op te maken, maar het is wel een inzicht om te delen in de fractie en om mee te nemen in discussies en beslissingen.

Babette Kort – creatief ondernemer

Tijdens de bijeenkomst vulden we gezamenlijk twee grote vellen papier: één met woorden die we associeerden met ‘mannelijk’ en één met woorden waaraan we dachten bij het begrip ‘vrouwelijk’. Als ik over mezelf praat, gebruik ik eerder woorden van dat laatste vel. Terwijl ik wéét dat ik ook eigenschappen in me heb die juist op dat andere vel stonden. Om dat te doorbreken moet je je allereerst heel bewust zijn van je woorden, en vervolgens moet je het lef hebben om ze anders te kiezen.

Luuk Koelman – columnist, schrijver

“Het persoonlijke is politiek.” Natuurlijk wist ik dat ergens al wel, maar ik realiseer me nu nog meer dat in de politiek altijd maar weer de nadruk wordt gelegd op verschillen in plaats van overeenkomsten. Bepaalde stereotypen sijpelen ook veel verder door in je dagelijks leven dan je erg in hebt. Tijdens de bijeenkomst hoorde ik mezelf ineens zeggen dat ik echt niet zo’n ‘mannelijke man’ ben. Die hokjesman in mij die soms de kop op steekt, die ga ik nóg meer in de gaten houden.

Paul Geerts – journalist, docent, presentator

Als kind uit de jaren zeventig ben ik doodgegooid met vrouwenemancipatie, dus ik was benieuwd of er nog iets nieuws te vertellen viel. Maar het was goed om vandaag vanuit een heel andere invalshoek naar het thema te kijken en mijn netwerk uit te breiden van mensen die affiniteit hebben met dit thema. Ook voor de bachelor International Lifestyle Studies waarbinnen ik lesgeef, een hbo-studie op het gebied van trendwatching en conceptontwikkeling, is dit zeker een interessant thema.