Kwispellezen: voorlezen aan hond vergroot leesvaardigheid

Featured Video Play Icon

Meer leesplezier en grotere leesvaardigheid door voorlezen aan een hond? Met het project ‘Kwispellezen’ – een initiatief van Bibliotheek Midden-Brabant en Hulphond Nederland – laten kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool zien dat het werkt. “Kinderen uit groep 4 bleven hangen op begin groep 3 – niveau. Ze hadden geen plezier meer in het lezen,” herinnert Juf Berit zich. Caroline, moeder van Daan, vult aan: “Op school wil hij nu voorlezen, dat heeft hij nog nooit willen doen. Hij leest makkelijker en hij vindt het ook echt veel leuker.”

Door voor te lezen aan de hond merken de kinderen dat ze wel degelijk kúnnen voorlezen. Moeilijke woorden en foutjes horen er gewoon bij. De hond luistert aandachtig en geeft geen commentaar. Dat verlaagt de druk om te presteren: de kinderen zijn daardoor meer ontspannen. Dat geeft vertrouwen! Zo stimuleert het voorlezen aan de hond hen om meer te gaan lezen. En één en één is twee: door meer te lezen, worden ze er beter in. Zo trainen ze op een leuke, laagdrempelige manier hun leesvaardigheid.

 Kwispellezen in het nieuws

Verschillende media besteedden afgelopen jaar aandacht aan Kwispellezen:

‘Read to a dog’-programmes

Ook in de Verenigde Staten zijn er zogenaamde Read to a dog’-programmes, waarover je meer kunt lezen: