Taalcafé in Waalwijk: op een laagdrempelige manier Nederlands leren

Op 1 oktober ging het eerste Taalcafé in de Bibliotheek Waalwijk van start. Hier leren mensen beter Nederlands spreken door op een informele manier bezig te zijn met taal. Dat kan door gesprekken te voeren, maar ook door spelletjes te spelen of samen naar de supermarkt te gaan. Zo krijgen mensen op een laagdrempelige en leuke manier de Nederlandse taal steeds beter onder de knie.

Nieuwsgierig kijken de mensen in de kring elkaar aan. Ze kennen elkaar niet, maar ze hebben in ieder geval één overeenkomst: ze willen graag de Nederlandse taal beter leren spreken. Dat geldt ook voor Samir die drie jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland is gekomen. “Ik ben hier samen met mijn vrouw die nog niet zo goed Nederlands spreekt. Door hier te oefenen met anderen hoop ik dat het makkelijker voor haar wordt. We vonden het leuk om een keer een middag met een paar mensen Nederlands te praten en zijn er de volgende keer dan ook weer bij.”

Nederlands leren dat je in het dagelijks leven gebruikt

Het Taalcafé is een initiatief van Taalhuis Waalwijk, een samenwerking tussen vijf organisaties die samen laaggeletterdheid willen aanpakken in de regio. Het gaat om Bibliotheek Midden-Brabant, ROC Tilburg | Educatie en inburgering, ContourdeTwern en MST. Tijdens een overleg merkten de samenwerkingspartner dat er veel aanmeldingen zijn voor taalgroepen. Vaak moeten mensen wachten voordat er een plekje vrij is en vervolgens mogen deelnemers maar één jaar lid zijn. Rianne de Bie, programmaker van de Bibliotheek Waalwijk: “Voor deze mensen is het Taalcafé perfect. Hier kunnen ze altijd aansluiten, het is een flexibele vorm die past bij de behoeftes van de deelnemers. Misschien goed om te benoemen: Het Taalcafé is er zeker niet alleen voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Ook mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar het af en toe nog lastig vinden, zijn van harte welkom.”

Joris Kokke, sociaal werker van Contour de Twen ziet de kracht van het Taalcafé vooral in het laagdrempelige zitten. “Het Taalcafé is geen opleiding, maar het is echt praktisch om je taal te verbeteren. Mensen leren het Nederlands dat je ook daadwerkelijk gebruikt in het dagelijks leven. Doordat er geen examen of huiswerk is, lopen mensen hier makkelijk binnen.”

Samen sta je sterker

De samenwerkingspartners in dit project zijn erg belangrijk volgens Rianne: “We hebben elkaars krachten nodig om het tot een succes te maken. Zo heeft de Bibliotheek bijvoorbeeld een faciliterende rol in de project, omdat dit een laagdrempelige locatie is om binnen te wandelen. Ook komen de deelnemers zo in contact met boeken en worden ze geattendeerd op activiteiten in de Bibliotheek. ContourdeTwern regelt dan weer de vrijwilligers en zij weten goed de doelgroep voor het Taalcafé te bereiken. Zo pakken we het vanuit verschillende invalshoeken aan.”

Inspringen op de behoeftes van de deelnemers

Ook Farah is binnen gelopen bij het eerste Taalcafé. Een aantal jaar geleden is ze vanuit Libanon naar Nederland verhuisd. “In Libanon studeerde ik biologie en nu is mijn grote wens om in Nederland maatschappelijk werk te gaan studeren. Maar daarvoor moet ik eerst goed Nederlands spreken en dat hoop ik hier te leren.”

Het Taalcafé is de perfecte plek voor Farah, want behalve beter Nederlands leren, kunnen ze haar ook op weg helpen met haar studiedroom. Joris: “Als we merken dat er iemand in de groep graag wil gaan studeren, kunnen we bijvoorbeeld het ROC uitnodigen om meer informatie te geven. Of misschien willen er wel mensen vrijwilligerswerk gaan doen, dan zorgen we er voor dat de juiste persoon daar iets over komt vertellen. Het Taalcafé draait voor zestig procent om de taal beter te leren en veertig procent om andere behoeftes die tijdens de bijeenkomsten duidelijk worden. We willen graag verbindingen leggen met externe partijen.”

Juist hopen dat mensen de groep verlaten

Het doel van het Taalcafé is de sociale en maatschappelijke positie van laaggeletterden te versterken. Rianne: “Nederlands praten, is belangrijk om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Soms zie je bijvoorbeeld dat mensen geen Nederlands durven te praten, omdat ze bang zijn om een fout te maken. In het Taalcafé willen we ze zelfvertrouwen geven. Het maakt niet uit als je een keer iets verkeerd zeg. Daar leer je juist weer van.”

Joris vult haar aan: “We hopen dat mensen regelmatig terugkomen naar het Taalcafé en dan uiteindelijk zo zelfredzaam worden dat ze op een gegeven moment de groep verlaten. Ik hoop dat ze uiteindelijk met meerdere dingen naar buiten lopen: dat ze beter zijn geworden in Nederlands, dat ze vriendschappen hebben gesloten met de andere deelnemers en dat ze een volgende stap in hun ontwikkeling maken. Bijvoorbeeld gaan studeren of een baan vinden. En het allermooiste zou zijn, als zo iemand een keer terugkomt en hier in de groep vertelt over zijn of haar succesverhaal.”

Beter leren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met digitale vaardigheden? De Taalhuizen in Midden-Brabant zijn er voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken om beter Nederlands te leren: www.bibliotheekmb.nl/taalhuis.