DichterBijWaalwijk: diepgang en allure

DichterBijWaalwijk organiseerde een poëziewedstrijd. En met succes. Circa vijftig mensen zonden hun gedicht in, waarvan er dertig in twee voorrondes in de Bibliotheek Waalwijk tegen elkaar streden voor een plek in de felbegeerde finale. Een finale waarbij de tien besten hun zielenroerselen vanaf papier voor mochten dragen aan een volle Rabozaal in Theater De Leest. Voor sommigen een erg spannende ervaring. Voor de meesten een hele leuke.

Het hoofddoel van de stichting DichterBijWaalwijk is om dichten dichter bij de Waalwijker te brengen. De poëziewedstrijd is slechts een onderdeel van een reeks van activiteiten die ze organiseren. Zo waren er ook voordrachten tijdens het Halve Zolenfestival en in het Wandelpark, bracht de stichting dichtbundels uit en wordt er begin 2018 een heuse poëzieroute gerealiseerd in Waalwijk. De Bibliotheek levert een bijdrage door collectie in te zetten en een podium te bieden aan lokaal dichttalent. Ook waren er dichtbijeenkomsten en -workshops in de Bibliotheek.

Wedstrijden en workshops
‘Ik woonde weer een tijdje in Waalwijk en ging regelmatig naar de Bibliotheek. Daar las ik over de dichtwedstrijd op een affiche, toen heb ik me meteen ingeschreven. Ik vind het goed dat een initiatief een keer iets anders inhoudt dan de vele gangbare activiteiten in Waalwijk. Eindelijk iets dat zorgt voor meer diepgang; dat is belangrijk voor de allure van een stad!’ Aldus finalist Jojakim Branderhorst (25), die uitgesproken enthousiast is over zijn deelname aan de poëziewedstrijd.

Dianne van Eekert (55, ook finalist) vond de workshops in de Bibliotheek het leukste onderdeel van DichterBijWaalwijk: ‘… en eigenlijk de belangrijkste reden dat ik dicht. Pas als ik een opdracht krijg, merk ik dat ik er zowel bewust als onbewust mee aan de slag ga. Dat zou ik anders niet doen en vind ik echt leuk! Bovendien merk ik dat ik op steeds meer verschillende manieren ga dichten, wat een teken van vooruitgang is, denk ik.’

Zowel Jojakims als Diannes gedicht is binnenkort te zien in de poëzieroute. Hierover zijn ze gelijkgestemd: ‘Een geweldig initiatief en een grote eer om erin voor te komen.’

Spanning en trots
Jojakim vond de voordracht in De Leest best spannend: ‘Ik heb het aangedurfd om een persoonlijk gedicht voor te dragen aan een groot publiek. Dat was voor mij wel een stap en is dus iets waar ik wel trots op ben, ja.’ Dianne ging het wat minder makkelijk af. ‘Ik heb er dan zo veel zin in, maar op het moment van de waarheid kan ik er eigenlijk niet echt goed van genieten. Mijn knieën waren letterlijk aan het knikken van de zenuwen tijdens mijn voordracht. Hoe vaak ik dan ook heb geoefend maakt niet uit als ik eenmaal voor zo’n volle zaal sta.’

Zo ervoeren ze de wedstrijd dus op hun eigen manier, maar is de gedeelde mening dat het een erg leuk initiatief is waarbij ruimte is voor zelfontplooiing met een competitief randje, waardoor je toch het beste in jezelf naar boven haalt.

Meer initiatieven?
Als Dianne mocht kiezen: ‘Meer schrijfworkshops, of ze nu georganiseerd worden door DichterBijWaalwijk of door de Bibliotheek zelf, daar zou ik zeker aan meedoen! Met een groep bezig zijn, elkaar helpen en van elkaar leren vind ik een geweldig proces!’

Jojakim, die veelal alleen dicht: ‘Ik zou het mooi vinden als er meer op bijzondere plekken gedichten voorgedragen worden. De bijzondere locatie kan denk ik echt iets toevoegen aan de beleving van een gedicht!’

‘Aan de wedstrijd zou ik overigens ook zeker weer deelnemen als er weer een gehouden werd’, aldus Jojakim. En ook Dianne, die zo zenuwachtig was, zou waarschijnlijk toch weer meedoen aan de wedstrijd. ‘Maar liever nog aan de workshops, want voordragen aan wat kleinere groepen vind ik ook al harstikke leuk om te doen. Bovendien knikken mijn knieën dan niet zo, haha!’

Tekst: Joep Klerx

Meer informatie en nieuws over de activiteiten van DichterBijWaalwijk