DichterBij Waalwijk: “We bieden met de wedstrijd een podium voor iedereen”

In Waalwijk kun je er niet omheen: poëzie ligt er letterlijk op straat. De wedstrijd DichterBij Waalwijk brengt de inwoners van Waalwijk aan het dichten en de winnende stukken krijgen een plekje in de steeds verder groeiende poëzieroute. Bestuurslid Mathieu Mertens van DichterBij Waalwijk: “Ik denk dat je een rijkere gemeenschap krijgt als mensen zich – bijvoorbeeld via poëzie – betrokken voelen.”

Het idee voor DichterBij Waalwijk ontstond in nauwe samenwerking met de Bibliotheek Waalwijk. Dichteres Marian Mahieu was daar al een tijd betrokken bij het schrijfatelier. Dus toen gelijkgestemden het idee opvatten om dichters in Waalwijk een plek te geven om samen te komen, lag de bieb als locatie en als samenwerkingspartner voor de hand. Bestuurslid Mathieu Mertens: “De Bibliotheek straalt vertrouwen uit. Mensen zien deze plek echt als een huiskamer. En daarnaast: een locatie midden tussen de boeken – beter kan toch niet?”
Programmamaker Rianne de Bie: “Het contact tussen de bestuursleden van DichterBij Waalwijk is via het netwerk van de Bibliotheek ontstaan. Vanuit het Schrijfatelier was er al enorme binding, dus de stap naar DichterBij Waalwijk was zo gemaakt.”

Iedereen is welkom

“We bieden met de wedstrijd een podium voor iedereen: of je nu hoogstaande poëzie maakt of dat wat je maakt van een lager niveau is, dat maakt niet uit. Iedereen is welkom,” zegt Mathieu Mertens. “Met DichterBij Waalwijk helpen we mensen een deur open te zetten: om te gaan dichten of om publiek iets voor te dragen, bijvoorbeeld. De samenwerking met de Bibliotheek is hiervoor – door het vertrouwen dat mensen in deze organisatie hebben – absoluut onmisbaar.”

Bestuurslid Mathieu Mertens

Aan de eerste editie van DichterBij Waalwijk deed een diverse groep dichters mee, alleen qua leeftijd al. De jongste deelnemer was tien, en de oudste deelneemster was 93. Mertens: “Het was bijzonder dat we die mevrouw nog een podium konden bieden. Niet lang na de wedstrijd is ze overleden.” Deelnemers aan de dichtwedstrijd mogen, nadat ze hun gedicht hebben ingediend, deelnemen aan schrijfsessies en workshops. Rianne: “Met elkaar praten over gedichten en over wat je hebt geschreven, dat alleen al is voor veel mensen waardevol. Daarnaast bieden we achtergrondkennis over poëzie: voorafgaand aan de afgelopen editie nodigden we bijvoorbeeld Letterkundige Bas Jongenelen uit.”

Poëzieroute

“Met de wedstrijd willen we graag iets blijvends achterlaten,” legt Mathieu Mertens uit. “Iets dat inwoners en bezoekers van onze gemeente laat nadenken over hun omgeving, door middel van gedichten.” Het is de bedoeling dat er in een periode van tien jaar tijd een poëzieroute met vijftig gedichten ontstaat. De gedichten op de route zijn afkomstig van de winnaars van poëziewedstrijd die DichterBij Waalwijk jaarlijks organiseert. De voorrondes daarvan vinden in de bibliotheek plaats. “De route loopt door de hele gemeente,” aldus Mathieu. “Wanneer je er nu langs fietst kom je door Waalwijk, maar ook door Waspik en Sprang-Capelle. We vinden het belangrijk om die verbinding te maken: zo kunnen alle bewoners zich betrokken voelen bij DichterBij Waalwijk.”

DichterBij Waalwijk blijft de verbinding met de lokale samenleving ook op andere manieren opzoeken: bijvoorbeeld door gedichten voor te dragen tijdens een diner voor eenzame Waalwijkse ouderen, door een samenwerking met verzorgingshuis Antoniushof en door leerlingen van het Dr. Mollercollege Waalwijk bij de wedstrijd te betrekken. “We zijn nu in overleg om daar op school een workshop poëzie te organiseren,” glimlacht Rianne. “Op termijn willen we ook het basisonderwijs gaan betrekken. Maar laten we eerst maar eens verder gaan met waar we nu mee bezig zijn. De eerste wedstrijd is geweest en de tweede is net aangekondigd. Eerst maar weer eens kijken hoe dat loopt.”

Tot half februari kunnen gedichten worden ingestuurd voor de tweede editie van de gedichtenwedstrijd. Iedereen die een binding met Waalwijk voelt mag deelnemen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van DichterBij Waalwijk.

Tekst door Iris van den Boezem / Iris – Oog voor Tekst.