BoekStart coach: GGD en Bibliotheek spreken elkaars taal

Sinds begin 2018 krijgt het consultatiebureau in Goirle drie uurtjes per week bezoek van een medewerker van de Bibliotheek. “De Bibliotheek en de GGD versterken elkaar op het gebied van spraak en taal,” zegt jeugdverpleegkundige Marlies Arnou. “En door BoekStart coach is het lijntje tussen onze organisaties weer aangetrokken. Een erg goede ontwikkeling, wat ons betreft.”

Jeugdverpleegkundige Marlies is al vanaf het begin in Goirle bij het project met de Bibliotheek betrokken. Wat was haar eerste reactie op de samenwerking?

“Ik was vrij snel enthousiast, absoluut,” zegt Marlies. “Voor de taalontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk met woorden, klanken en verhalen in aanraking komen. Dat geldt ook voor de allerkleinsten: dus baby’s en peuters. Veel mensen weten dat niet. We waren er dus altijd al wel mee bezig om mensen te wijzen op het belang van taal en voorlezen.”

Hoe pakte de samenwerking in praktijk uit?

“Als snel bleek dat zo’n BoekStart coach in het consultatiebureau erg prettig is. Leesconsulent Gerdje Francken werkte al vanaf dag één volledig zelfstandig,” zegt ze. “Als er ouders zijn met een vraag over boeken, kan ik ze nu gewoon doorverwijzen naar haar. Zij is wekelijks aanwezig en ze heeft de juiste expertise in huis.” Door de fysieke aanwezigheid van de Bibliotheek in het consultatiebureau is de aandacht van Marlies verschoven. “Ik merk dat ik zelf nu ook sneller aan moeders en vaders vraag: ga je weleens naar de Bibliotheek? De Bibliotheek zit tegenover ons consultatiebureau, dus als het even kan motiveer ik ouders om daar meteen een keer binnen te lopen.”

Wat zoekt een Bibliotheek eigenlijk bij een consultatiebureau?

“De groep mensen die al naar de Bibliotheek komen, of die zelf al boeken kopen, daar richt ik me als BoekStart coach in eerste instantie niet op,” legt Gerdje uit. “Het gaat me juist om de mensen die nog niet lezen of voorlezen. Hen willen we hier bereiken, en verleiden tot voorlezen en lezen. Op die manier slaan we de handen ineen met de GGD: ter preventie van laaggeletterdheid in onze gemeente.” Met resultaat: in vergelijking met 2017 haalden in 2018 meer dan 2x zoveel jonge ouders in de Bibliotheek het BoekStart koffertje op, met boekjes en info over voorlezen aan je baby.”

Gerdje, je vertelde dat je mensen de Bibliotheek in wil ‘lokken’. Waarom is dat nodig?

“Als mensen niet lezen of voorlezen, dan zit daar vaak een bepaalde weerstand achter,” weet Gerdje. “Ouders zijn zelf de taal niet machtig en ze vinden het daardoor eng om voor te lezen, bijvoorbeeld.” Marlies knikt instemmend. Gerdje vervolgt: “Die negatieve spiraal doorbreken werkt het beste via de kinderen. Door aan de kinderen voor te lezen, ervaren ouders hoe leuk dat is. De lach op het gezicht van een kind bij een mooi verhaal, dat is onbetaalbaar. Dat bedoel ik met verleiden: op een informele manier laten we ouders zien dat lezen op een heel speelse, gemakkelijke manier kan. En dat het vooral erg leuk is.”

Wat hopen jullie komend jaar te bereiken?

“BoekStart coach begon in Goirle als pilot, en inmiddels weten we dat we verder mogen,” vertelt Gerdje. Ze werkt nog steeds als BoekStart coach, maar niet meer in Goirle – daar heeft een collega het stokje overgenomen. “Ik hoop dat we via de BoekStart coach nog meer ouders en vooral ook kinderen in aanraking kunnen brengen met boeken en met lezen. Als ze eenmaal een keer in de bieb zijn geweest, keren ze ook makkelijker terug. Voor een voorleesuurtje, of om boekjes te lenen, bijvoorbeeld.”

Marlies: “Dat de banden met de bieb weer zijn aangehaald, zorgde er ook voor dat we inmiddels plannen voor nog meer samenwerkingsprojecten hier in Goirle aan het smeden zijn. Maar daarover later meer,” knipoogt ze. “De Bibliotheek en het consultatiebureau hebben beiden een belangrijke signaalfunctie in de samenleving – dat maakt onze samenwerking ook zo logisch. Zij verwijzen naar ons als dat nodig is, en wij naar hen. We weten elkaar steeds beter te vinden. Samen zorgen we voor een fijne, veilige en gezonde leefomgeving voor alle kinderen in Goirle.”

Bekijk ook

In deze video vertellen onze BoekStart coach Michelle en jeugdverpleegkundige Bernadette Rijpert over hun samenwerking op het consultatiebureau in Loon op Zand:

 

Tekst door Iris van den Boezem / Iris – Oog voor Tekst