Nieuws - Aandacht voor professionele kunst op basisscholen mag niet verloren gaan


De provincie gaat in 2017 stoppen met het financieren van KunstSelect, onderdeel van Kunstbalie. Dat betekent dat basisscholen vanaf het nieuwe schooljaar geheel zelfstandig moeten gaan kiezen naar welke professionele kunst ze gaan met de kinderen. Maar hoe wordt voorkomen dat aandacht voor professionele kunst op basisscholen niet verloren gaat? Daarover hebben zo’n zestig mensen gebrainstormd in de Kennismakerij onder begeleiding van Kunstbalie en organisator Club Culturis, een netwerk van aanbieders kunstonderwijs in Noord-Brabant.

KunstSelect maakt een voorselectie van het landelijke aanbod professionele kunstproducten voor basisscholen om scholen te helpen kiezen waar in te investeren. Het afbouwen daarvan gaat gepaard met het stimuleren van het scholingsprogramma De Cultuur Loper (ook onderdeel van Kunstbalie) dat scholen helpt om de kwaliteit van hun eigen cultuuronderwijs te verbeteren. Binnen De Cultuur Loper is ook aandacht voor professionele kunst.

Alle aanwezigen bedachten gezamenlijk tien vragen. Vervolgens werd daarover in kleinere groepen gebrainstormd. De meeste vragen gingen over hoe de andere partij bereikt kan worden. Onderwijzers weten niet hoe ze moeten kiezen uit het enorme aanbod kunsteducatie. Ze weten niet waar ze de tijd vandaan moeten halen. Op hun beurt vragen kunstenaars en culturele instellingen zich af hoe ze hun aanbod zichtbaar kunnen maken bij de scholen. Dat KunstSelect gemist gaat worden, blijkt wel.

Uitkomst van de brainstorm
Een belangrijke conclusie is hoe belangrijk het is dat het aanbod kunstonderwijs aansluit op de behoefte van de scholen. Als de cultuursector goed educatief materiaal maakt dat aansluit bij het nieuwe leren, dan blijft er aandacht zijn voor professionele kunst op scholen. Er is geopperd om een vragenlijst op te stellen om de vraag van scholen helder te krijgen.

Eén terugkerende conclusie van de avond is dat nagedacht moet worden om collectieven te vormen. Een collectief van scholen helpt scholen om het kiezen uit het aanbod kunsteducatie onderling te verdelen. Een collectief van aanbieders van kunsteducatie helpt kunstenaars om in beeld te komen bij de scholen. Ook werd gezegd dat er een collectief gevormd moet worden dat de taken van Kunstbalie m.b.t. KunstSelect overneemt, zoals het scouten van voorstellingen en het ondersteunen van het ontwikkelen van het kunstonderwijs.

Andere zaken die aan bod kwamen, was de zorg dat kunstonderwijs bij grote instellingen terecht gaat komen. Kleine initiatieven (ZZP’ers) worden daar de dupe van. Ook de vraag hoe het aanbod kunsteducatie zonder bulkafspraken betaalbaar kan blijven, werd gesteld. De groepen bogen zich daarnaast over de vraag hoe de dorpen bereikt gaan worden.

Overdracht door Kunstbalie
Kunstbalie streeft naar een zorgvuldige overdracht van KunstSelect en vraagt daarom ook om deze input uit het veld. De aanwezigen vragen van Kunstbalie om bij het begeleiden van de overdracht aandacht te hebben voor het bevorderen van de autonomie. Er is behoefte aan stevige voorwaarden voor het reguleren of coördineren van de overdracht.

Luana Berghmans van Kunstbalie zegt uit alle gesprekken op te maken hoe belangrijk het is om de professionele kunst en cultuur die zich in de maatschappij afspelen meer aan te spreken. Ze vindt kunsteducatie van grote waarde omdat je als kind moet leren verbinden met professionele kunst om te zorgen dat mensen hun hele leven lang naar bijvoorbeeld het theater willen gaan. “Vrienden van mij die er niet mee zijn opgevoed, blijven het theater maar een raar fenomeen vinden”, aldus Berghmans.

Tekst: Lotta Hermans

The following two tabs change content below.
Avatar

Marketing Communicatie

Avatar

Laatste berichten van Marketing Communicatie (toon alles)